Anatomie lidské tváře: struktura, nervy, cévy, svaly

Anatomie lidské struktury obličeje-kosti, svaly, nervová zakončení, kůže, lymfatický systém a další. Musíte ji znát především plastickými chirurgy a kosmetology. Tyto informace jsou nezbytné i pro správně provádět cvičení a masáž pro udržení mladistvé tváře bez újmy zdraví.

Struktura lebky

struktura lidské tváře anatomie

Vzhled člověka závisí téměř výhradně na obličejové části lebky. Za zmínku stojí skutečnost, že struktura mužské lebky se dramaticky liší od ženské. Pro muže je tedy charakteristická silná kostní kostra, vyčnívající obočí a malé oční důlky. Zatímco u žen jsou obličejové kosti méně výrazné a oční důlky mají zaoblený tvar.

Lebka se skládá z 23 kostí, které zahrnují osm spárovaných a sedm nepárových skupin. Všechny mohou být rozděleny do obličejových a mozkových skupin.

 1. Mezi obličejové spárované kosti patří: slzná, nosní, zygomatická, palatální, stejně jako kosti horní čelisti a dolní nosní skořápky. Obličejové nepárové kosti se skládají z: mřížoví, otvíráku, hyoidní kosti a dolní čelisti. Skupina obličejových kostí je zodpovědná za správné fungování dýchacích cest a trávicího traktu.
 2. Mozkové kosti jsou stejně jako obličejové kosti složeny z párových a nepárových kostí. Nacházejí se nad přední částí a tvoří takové části obličeje: čelní oblast a tuberkulózy, oční důlky, nosní dutiny a tuberkulózy. Spárované zahrnují temporální a parietální malé kosti a nepárové: čelní, sfénoidní a týlní kosti.

Anatomické rysy obličeje lebky

struktura svalů lidské tváře anatomie

Tvář člověka je komplexní struktura spojující svaly, cévy, žíly a nervy. Aby bylo možné správně provádět všechna lékařská a kosmetologická opatření na obličeji, je nutné znát celou anatomii struktury obličeje člověka, všechny svaly a nervy umístěné na přední části hlavy. A také vzít v úvahu jejich vztah se systémem lymfatických uzlin, strukturou nervových vláken na obličeji a vaskulární sítí umístěnou ve stejné části.

Obličejové svaly

Charakteristickým znakem anatomie struktury svalů obličeje člověka je, že jsou připevněny k pokožce. To znamená, že při jejich stárnutí dochází ke změnám kůže.

Svaly na obličeji lze rozdělit do několika skupin, a to: mimické, žvýkací, krční, hyoidní, ústní dutina, a také odpovědní za pohyby očí. Toto oddělení je poměrně podmíněné, protože stejné svaly se mohou vztahovat jak na jednu, tak na více skupin najednou.

Více než ostatní jsou obličejové svaly ovlivněny obličejovou částí, která je jednou částí připevněna k pokožce a druhou ke kostem. Jejich hlavním úkolem je ukázat emoce na obličeji, které se zase objevují při tažení kůže a tvorbě záhybů.

Svaly jsou umístěny na horní, střední a dolní části obličeje a jsou čelní, temporální, bradové, velké a malé zygomatické a žvýkací svaly, stejně jako kolem očí a rtů, zvedají a snižují rohy rtů a horní ret, nosní svaly, rhizorius a anovrotická helma.

Většina svalů na obličeji je spárovaná, umístěná na obou stranách a může se stahovat Samostatně. Postupem času začnou oslabovat, zužovat se, na pokožce se objevují vrásky. Speciální cvičení pro obličeje pomohou zabránit vráskám po dlouhou dobu.

Funkce svalů hlavy a obličeje

struktura lidských svalů

Anatomie lidských svalů a kostí obličeje byla studována velmi dobře, stejně jako určitá role každého svalu.

 1. Helma šlachy nebo sval klenby lebky je zodpovědný za pohyb svalů hlavy a šlach a také sbírá kůži na čele do příčných záhybů a zvedá obočí.
 2. Pomocí týlního čelního pyramidálního svalu se obočí zvedne a na čele se vytvoří vodorovné záhyby. Jedná se o spárované svaly, každý umístěný nad obočím, takže obočí může stoupat a klesat odděleně od sebe.
 3. Sval časové oblasti je zodpovědný za pohyby čelisti.
 4. Svaly gordets jsou umístěny mezi obočí a jsou nataženy do čela. Pomocí nich můžete pokrčit čelo a posunout obočí. Pokud tyto svaly napnete, objeví se na můstku nosu vodorovný záhyb.
 5. Svaly zvrásnění obočí jsou zodpovědné za zvedání víček a pohyby obočí. Hypertonicita těchto svalů vede k vytvoření vertikálního mezibodového záhybu.
 6. Kruhové oční svaly jsou zodpovědné za zvedání a spouštění víček.
 7. Nosní sval pohání křídla nosu.
 8. Slzný sval zvedá horní ret a křídla nosu.
 9. Malé a velké zygomatické svaly zvedají rohy úst nahoru a během úsměvu je posouvají na stranu.
 10. Kruhový sval v ústech je zodpovědný za pohyb rtů.
 11. Modiolus je zodpovědný za práci svalů úst a tvoří spodní třetinu obličeje hlavy.
 12. Sval smíchu protahuje rohy úst. U některých lidí můžete vidět, jak se při kontrakci tohoto svalu objevují důlky na tvářích.
 13. Bukální sval se nachází pod svalem smíchu. Slouží k podepření tváří a natažení rohů úst do stran. Mezi svalem a tváří leží tuková vrstva, s věkem se stává tenčí, což způsobuje propadlé tváře.
 14. Trojúhelníkový sval snižuje rohy rtů při vyjádření smutku. Hypertonicita tohoto svalu dává obličeji pochmurný výraz.
 15. Sval, který je zodpovědný za pohyb rtů dolů, čímž poskytuje masku znechucení na obličeji.
 16. Bradový sval je spárovaný sval umístěný pod svalem dolního rtu. Pokud je mezi těmito svaly vzdálenost, pak má člověk na bradě důlek. Kromě toho můžete pomocí tohoto svalu dát obličeji povýšený výraz tahem dolního rtu nahoru.

Na fotografii struktury anatomie obličeje člověka můžete vidět, co každý sval představuje samostatně a společně.

Lymfatická struktura

struktura lidské tváře anatomie fotografie

Anatomie struktury lymfatických uzlin lidské tváře naznačuje, že procházejí tvářemi, lícními kostmi a bradou a jsou rozděleny do takových skupin:

 • submandibulární;
 • přední;
 • hluboké a povrchní příušnice;
 • brada.

Lymfa je čirá kapalina, která prosakuje tenkými stěnami kapilár a protéká celým tělem. Lymfa spolehlivě chrání tělo před infekcí, protože jeho hlavním úkolem je odstranit toxiny a zajistit správnou výměnu užitečných látek mezi oběhovým systémem a tkáněmi.

Kůže obličeje

struktura lidské tváře anatomie

Anatomie struktury lidské kůže je mnoho buněk, zdravý jejichž stav ovlivňuje vzhled. Kůže je zodpovědná za ochranu těla před účinky vnějších faktorů.

Nejvyšší vrstvou pokožky obličeje je epidermis , jejím úkolem je chránit před účinky negativních faktorů. Další vrstvou je dermis skládající se ze dvou úrovní:

 1. Síťovaná vrstva-zodpovědná za hladkost pokožky. Skládá se ze sítě krevních a lymfatických cév, folikul vlasů a mazových žláz.
 2. Papilární vrstva-koncentruje nervová vlákna a zakončení, kapiláry a výrůstky.

Je to dermis, která je zodpovědná za produkci kolagenu a elastinu, a proto je při tvorbě vrásek nutné ovlivnit tuto vrstvu pokožky.

Třetí a poslední vrstva je nejhlubší a skládá se z podkožní tukové tkáně, která je zodpovědná za zachování živin, které ovlivňují stav celé pokožky. Účinek na tuto vrstvu by měl být proveden v přítomnosti nedostatku vitamínů v těle, což může přispět k nezdravé pleti.

Cévní tkáň obličeje

struktura obličeje člověka anatomie kosti svalu

Na přední straně hlavy jsou cévy rozvinutou sítí, která pomáhá ranám na obličeji hojit se dostatečně rychle. Přívod krve do obličeje je zajištěn průchodem vnějších tepen, které jsou umístěny pod mimickými svaly, které probíhají od krku k obličeji, poté procházejí do rohů rtů a dále do očních důlků.

Obličejové nervy

struktura lidské tváře anatomie lymfatických uzlin

Anatomie struktury nervů lidské tváře je složitá struktura. Nervy obličeje se tedy skládají z: jader, kapilár, lymfatických uzlin, procesů nervového kmene a kortikálního prostoru mezi velkými hemisférami mozku.

Existují lícní nerv a trigeminální. Lícní nerv se skládá z: mandibulárních, zygomatických, temporálních, cervikálních a bukálních větví. A trigeminální nerv je rozdělen na: mandibulární, vizuální a maxilární větve.

Jak vidíte, anatomie struktury obličeje člověka je poměrně složitá struktura, ale musíte ji znát, abyste se naučili starat se o sebe, aplikovat kosmetiku a dělat cvičení na obličej, abyste si udrželi mládí po dlouhou dobu.

Články na téma