Co je skupina společností: právní pojem, typy, struktura a funkční vlastnosti

Přemýšleli, co je skupina společností? Z právního hlediska lze tento termín považovat z několika stran najednou. V našem článku najdete poměrně podrobné informace o tomto tématu. Zde bude také prezentována nejen terminologie, ale také informace o struktuře, funkčních vlastnostech a typech organizací, které jsou skupinové povahy. Takové informace budou stejně užitečné jak pro začínající podnikatele, tak pro profesionální podnikatele.

Právní pojem skupiny společností

Do legislativa má tuto definici: jedná se o dvě nebo více organizací, které mohou být kontrolovány jedním nebo více právnickými nebo fyzickými osobami, a jejich činnost je zaměřena na zisk ze vztahu s kupujícími. Poměrně důležitou vlastností je také skutečnost, že správa více organizací se nejčastěji provádí z jednoho správního centra. Správcovská osoba může být vlastníkem jedné nebo více společností nebo nemusí mít vůbec žádnou firmu.

Několik společností se spojilo do družstva

Nezapomeňte také na slovo "skupina", který je součástí studovaného konceptu. Skupinou se nejčastěji rozumí dva až několik milionů subjektů, mezi nimiž jsou vytvořeny obchodní vztahy. Stojí za zmínku, že skupina může zahrnovat nejen ruské občany, ale také zahraniční osoby, jakož i právní společnosti, jejichž řízení provádí akciová společnost. Takže i když skupina společností zahrnuje pouze dvě právnické osoby, není zdaleka skutečností, že fyzických osob bude tolik.

Nuance pro vytvoření skupiny společností

Nyní tedy víte, co je skupina společností, ale tyto informace nemusí stačit pro osobu, která se rozhodne uspořádat podobný podnik ve svém městě. Začínající podnikatel se také důrazně doporučuje seznámit se se strukturou vlastnictví a řízení takových organizací, protože takové znalosti se mohou v budoucnu velmi hodit, zejména pokud máte nějaký slibný nápad.

Důležitým bodem pro zakládání skupin společností je, že organizátoři musí být na území jedné země. Podobný trend umožňuje distribuci zboží a služeb v rámci jednoho regionu. Pro tuto činnost můžete využít služeb jednotlivých podnikatelů, například majitelů obchodů. Skupina společností může také využít různých výhod, které umožňují výrazně snížit náklady na daně.

Struktura skupin společností

Složené ruce do jednoho celku

Osoba, která se rozhodne otevřít skupinu společností v Moskvě nebo jiném městě, by se měla seznámit se strukturou skupinových společností. Jak již bylo zmíněno dříve, může zahrnovat různé fyzické a právnické osoby, kteří mají právo řídit organizaci a rozhodovat o rozvoji podnikání. Kromě vedení však musí být v každé společnosti přítomni také pracovníci, kteří budou vykonávat hlavní funkce. Pokud mluvíme o akciových společnostech, pak se mohou spoluvlastníci stát investory, kteří se rozhodnou koupit cenné papíry společnosti. Nesmíme zapomenout na "náhodných vlastníků" - jedná se o osoby, které se staly členy společnosti zcela náhodou (osoba, která se rozhodla koupit podíl za nízkou cenu). Tito lidé se nejčastěji neúčastní řízení, ale mají na to nárok. Více o každé z těchto skupin a povinnostech účastníků si můžete přečíst v další části našeho článku.

Zaměstnanci skupinových společností

Rozhodli jsme se vytvořit skupinu dopravních společností pro přepravu? Pak byste měli vědět, že výrobní družstvo není nejoblíbenější formou podnikání a pracovníci se stávají účastníky "národní podnik" velmi neochotný. Důvodem je, že poměrně velká část produkce se po několika měsících rozpadá a každý chce být zaměstnán v takové specializaci, která mu dá důvěru v budoucnost.

Velmi dobrým nápadem je rozhodnutí přivést pracovníky do vedení společnosti. Místo jmenování ředitele a generálního ředitele někoho z příbuzných se důrazně doporučuje podívat se blíže na pracovníky, kteří si zaslouží povýšení. Takové akce jsou skutečným aktem důvěry, který podnítí zvýšení pracovní síly ve váš podnik. Jmenujte však do funkce vůdce a jeho zástupců pouze odpovědné pracovníky, kteří mají dobré předpoklady vůdců.

Co představují náhodní majitelé?

Náhodný majitel společnosti

Tento termín lze poměrně často slyšet od právních odborníků, pokud jde o společnosti ve skupině. Do této kategorie zpravidla spadají osobnosti, které se staly majiteli společností zcela náhodou. Nejčastěji je podobný jev pozorován v akciových podnicích, kdy někdo z začínajících makléřů kupuje akcie společnosti za nízkou cenu, ale dává mu práva zastávat vedoucí pozici v jedné nebo druhé firmě. Ve většině případů se takový účastník vzdá řízení a předá tento případ do rukou profesionálů, stává se však také, že investor, který má zájem o zisk, má obrovský dopad na rozvoj podniku. Takové akce mohou dokonce způsobit velké škody na celém družstvu, takže nezapomeňte sledovat propagační politiku.

Investoři skupinových společností

Investice do společnosti

Poměrně často skupina společností zahrnuje investora, který je ochoten poskytnout finanční prostředky na rozvoj podniku výměnou za procentní zisk. Na rozdíl od náhodných vlastníků tyto osoby cíleně nakupují cenné papíry společnosti nebo dávají majiteli určitou částku peníze na dluh, abyste později zvýšili svůj kapitál. Tito lidé se zajímají pouze o investiční balíček, takže se pravděpodobně nebudou soustředit na metody dosažení cíle. I když každý investor má zájem o kvalitní vedení, protože jinak může přijít o investované prostředky. V závislosti na podnikové politice se akcionáři mohou zapojit do podnikání společnosti nebo zůstat ve stínu a spokojit se se ziskem z dividend.

Kdo jsou neviditelní?

Státní zaměstnanec

Mezi zaměstnanci skupiny společností najdete také "neviditelný", kteří se zabývají vedením podniku, ale zároveň zůstávají ve stínu. Do takové kategorie jednotlivců lze zařadit politiky, úředníky, poslance nebo dokonce zločince, kteří nejsou v žádném případě fixováni v záležitostech společnosti, ale mají obrovský dopad na podnikání. Je velmi snadné uhodnout, že skupinové firmy jsou nejčastěji formalizovány na příbuzné neviditelných, kteří prakticky neovlivňují záležitosti společnosti. Soukromí je hlavním faktorem neviditelnosti, protože odhalení jejich identity a činnosti může vést k trestní odpovědnost. Samozřejmě nedoporučujeme našim čtenářům uchýlit se ke službám takových pochybných osobností, ale nemohli jsme zmínit jejich účast ve skupinových záležitostech.

Vedoucí společnosti

Nakonec jsme se dostali na vrchol-vlastníci společností, které uzavírají družstvo. Podobné pozice nejčastěji zastávají jednotliví podnikatelé nebo právnické osoby. Pokud se například někdo z našich čtenářů rozhodne otevřít skupinu stavebních společností, bude nejčastěji spolupracovat s různými korporacemi, jejichž vlastníky jsou akciové komunity.

Vedení společností je velmi odpovědné, protože riskují nejen své vlastní prostředky, ale také finance skupiny, která zahrnuje jejich společnosti. V některých případech se riziko může rozšířit i na osobní majetek vlastníka, například pokud nemůže splatit dluh skupině z prostředků společnosti. Proto by měla být smlouva o vstupu do skupiny velmi pečlivě.

Co je skupina správcovských společností?

V některých případech nemusí být řízení společného podniku prováděno všemi společnostmi, které jej tvoří, ale pouze určitou skupinou, která má volební právo. Takové družstvo zpravidla zahrnuje zejména velké korporace, které investovaly většinu prostředků do rozvoje skupiny. Kdo jsou pak ostatní organizace? Někdo jako podřízení, kteří se nemohou účastnit řízení skupiny, ale ze spolupráce získávají solidní příjem.

Majitelé firem plánují plán rozvoje

Pokud nakreslíte analogii s individuálním podnikáním, lze vstup do takového družstva přirovnat k franchisingu. Společnost, která se ukrývá pod křídlem známé značky, nemá právo měnit cenové politiky a výrobní standardy, má však přístup ke zdrojům společnosti a dokonce i jejím zákazníkům. Totéž platí pro malé společnosti, které jsou podřízeny správcům.

Proč se vytváří aliance společností?

Nyní víte, co je skupina společností a jak je spravována. Mnoho začínajících podnikatelů si však velmi často klade stejnou otázku: "Proč se společnosti vůbec spojují do družstev, když je mnohem snazší pracovat samostatně?" Odpověď: nejčastěji se taková sdružení vytvářejí, aby bojovala proti konkurenci a společně čelila společnostem, které se budou snažit přilákat pozornost zákazníků různými nepoctivými metodami. Skupinová sdružení navíc umožňují mnohem rychlejší rozvoj několika společností, protože jakákoli práce se nejsnadněji provádí společně pomocí silných stránek svého asistenta a ochranou slabých. Také skupiny společností mohou být jsou založeny na provádění různých finančních manipulací, například přitahování pozornosti investorů, ale to je úplně jiný příběh...

Klasifikace a typy skupin

Jak již bylo zmíněno dříve, skupina společností zahrnuje několik fyzických nebo právnických osob, které mají zájem o společný účel. Začínající podnikatel by si však měl být také vědom klasifikace podobných skupin na základě typů vlastníků:

  • právnická osoba;
  • fyzická osoba;
  • státu.
Budova společnosti

Nezapomeňte také, že je možná kombinace různých typů řízení. Například jednotlivci mohou vstoupit do družstva s právnickými, protože to slibuje velmi dobrý přínos ve formě počátečního kapitálu. A není neobvyklé, že se právnické osoby spojí se státem, aby získaly různé výhody a výhody oproti jiným společnostem.

Stále začínající podnikatel by měl pochopit, že téměř za každou právnickou osobou je fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo kontroluje případy společnosti a skupiny. Proč se nemůžete stát členem aliance v roli fyzické osoby? Faktem je, že v tomto případě je vlastník společnosti odpovědný celé skupině a zajišťuje nejen majetek společnosti, ale také svůj osobní (domy, auta atd.). Proto byste měli pečlivě zvolit formu podnikání, která bude použita k vytvoření družstva.

Video

Doufáme, že nyní pochopíte, co je skupina společností a jaký je jejich rozdíl od individuálního podnikání. Pokud na to máte nějaké dotazy, důrazně doporučujeme sledovat malé video. Popisuje, jak vybudovat skupinu společností, jaké cíle Stanovit pro několik podniků, jak se stát součástí společnosti s ručením omezeným a mnoho dalších aspektů, které se hodí začínajícímu podnikateli a dokonce i zkušenému podnikateli.

Závěr

Informace z našeho článku jsou orientační, ale můžete je použít v praxi, pokud to považujete za vhodné. Například před založením skupiny dopravních společností bude velmi užitečné dozvědět se o klasifikaci takových aliancí a metodách jejich správy. Chcete-li to provést, přečtěte si informace z příslušných sekcí a označte si obchodní plán. Pokud mezi našimi čtenáři existují zkušení podnikatelé, kterým se jednoho dne podařilo shromáždit několik společností do jedné skupiny, vyjádřete prosím svůj názor na tento obchodní systém v komentářích. Možná vaše zkušenost umožní někomu z začínajících podnikatelů nedělat běžné chyby.

Články na téma