Vlastnosti výměny minerálů: definice, popis a zajímavá fakta

Lidské tělo je velmi složitý systém, který se zabývá prováděním nejrůznějších procesů. Jedním z nich je minerální výměna. Za zmínku stojí, že tento proces je souborem několika samostatných menších postupů probíhajících uvnitř organismu.

Základní informace

základní informace o výměně minerálů

Začněte analyzovat otázkou, co to je-minerální výměna.

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o soubor několika dalších procesů, jmenovitě: absorpce, asimilace, distribuce, transformace a vylučování určitých prvků z těla, které jsou v něm ve formě anorganických složek.

Zvláštností minerálního metabolismu je, že když se látky spojí s biologickou tekutinou, vytvoří vnitřní prostředí těla. Toto prostředí bude mít určité konstantní fyzikální a chemické vlastnosti. Díky tomu bude zajištěna konstantní normální funkce buněk i tkání.

Minerální metabolismus je také důležitý při diagnostice mnoha nemocí. Jak tomu rozumět? To znamená, že obsahem a koncentrací určité řady minerálních složek v tělesných tekutinách lze vyvodit závěry o stavu zdraví člověka. Samozřejmě, pokud je tento proces porušen, pak bude buď nedostatek některých komponent, nebo jejich úplná absence. V některých případech může být minerální Výměna, nebo spíše její porušení, počáteční příčinou vývoje onemocnění, v jiných způsobuje pouze důsledky.

Tvorba komponent

Proces absorpce minerálních složek probíhá v lidském zažívacím traktu, odkud vstupují do krve a lymfy. Pokud mluvíme o kvantitativním obsahu těchto prvků v lidském těle, pak největší část zaujímají sloučeniny chloridu, fosforečnanu a oxidu uhličitého. To zahrnuje soli vápníku, sodíku, hořčíku a draslíku. Kromě těchto látek obsahuje tělo několik dalších stopových prvků zapojených do minerálního metabolismu. Patří mezi ně sloučeniny železa, zinku, mědi, manganu a další.

Pokud jde o hlavní zdroj získávání těchto prvků, jedná se o potraviny. Ne všechna jídla jsou však těmito látkami stejně nasycena. Největší obsah těchto látek se vyznačuje masem, mlékem, černým chlebem a zeleninou a luštěninami.

potraviny bohaté na minerály

Během výměny minerálních solí uvnitř lidského těla jsou tyto složky smíchány s vodním prostředím. Tímto způsobem se získají zcela rozpustné nebo částečně rozpustné sloučeniny. Poté takové složky začnou existovat jako ionty.

Je třeba poznamenat, že během minerálního metabolismu v těle se ne všechny sloučeniny rozpouštějí nebo částečně rozpouštějí. Mohou se také tvořit nerozpustné sloučeniny.

Přebytek minerálních složek

Samozřejmě, že člověk nemůže přesně odhadnout množství látek v těle a již nekonzumuje zbytečné, a proto je nadbytek jakýchkoli složek nevyhnutelný. Odstranění nadměrného počtu složek se provádí zejména pomocí ledvin a střev. Minerální metabolismus v těle se provádí díky velkému množství tekutin, stejně jako odstranění významných přebytků. Při konzumaci velkého množství stolní soli je možné příliš velké zvýšení těchto složek v těle a obnovení rovnováhy vyžaduje zvýšení spotřeby pitné vody.

ovoce bohaté na minerály

Výměna vody a solí

Jedná se o dva neoddělitelně související postupy. Protože voda-sůl je součástí úplné výměny minerálních složek. Co tím stojí za pochopení?

Výměna vody a soli a minerálů znamená soubor procesu přijímání těchto složek do těla a jejich další distribuci ve vnitřním prostředí. A také vylučování. Hlavní složkou v takové výměně je připojení NaCl. Udržování normálního metabolismu těchto látek zajišťuje člověku přítomnost konstantního objemu krve a dalších důležitých tekutin, stabilní osmotický tlak a také udržuje acidobazickou rovnováhu. Regulace osmotického tlaku se například provádí účastí sodíku na metabolismu. Vědci zjistili, že přibližně 95% veškerého osmotického tlaku plazmy je regulováno právě tímto prvkem.

Stručně o funkcích minerálů

Všechny minerály, kromě účasti na výměně, plní několik dalších důležitých funkcí:

  1. Zajištění tak důležitého procesu, jako je srážení krve.
  2. Vytvářejí potenciál zvaný membrána a také akční potenciál pro excitovatelné buňky.
  3. Samotné minerály jsou obsaženy ve struktuře různých lidských orgánů. Anorganické složky související s minerály se mohou projevit ve formě nerozpustných sloučenin. Takové sloučeniny se nacházejí hlavně v kostní a chrupavkové tkáni.
  4. Minerální látky se aktivně podílejí na redoxních reakcích a několika dalších.
zelenina a ovoce obsahující minerály

Biochemie složek. Jaká je role?

Biochemie minerálů je v našem těle jednou z nejdůležitějších. To je způsobeno skutečností, že složky zapojené do takových procesů podporují lidský život. Jsou nejdůležitějším článkem při přenosu elektrochemického signálu v lidských svalových vláknech a nervových tkáních.

Kromě toho jsou minerální složky považovány za katalyzátory pro mnoho biochemických reakcí, které jsou považovány za stavební materiál pro kostra. Zde je velmi důležité poznamenat, že samotné lidské tělo není schopno produkovat minerály a jejich zásoby jsou poměrně malé. Z těchto dvou důvodů je nutné velmi pečlivě sledovat dostatečný přísun všech nezbytných minerálních složek do lidského těla spolu s potravinami a v případě potřeby vypít průběh vitamínů.

farmaceutické přípravky k udržení hladiny minerálů

Makronutrienty a mikroživiny

Všechny minerály, účastnící se výměny, lze rozdělit do dvou kategorií - makro a mikroživiny.

Pokud mluvíme o makronutrientech, pak je potřeba těchto látek denně poměrně velká. Měří se v miligramech a u některých složek dokonce v gramech, což je pro tělo považováno za obrovské množství. Pokud mluvíme o stopových prvcích, pak je potřeba mnohem méně. Je třeba říci, že průměrný člověk zřídka zažívá nedostatek minerálů, protože je v potravinách poměrně mnoho. Stopové prvky v lidském těle jsou velmi malé a počítají se v desítkách miligramů a méně. Distribuce těchto látek je však velmi nerovnoměrná. Například tkáň bohatá na minerály v lidském těle je zubní tkáň složená z 98% těchto složek.

doplňky stravy

Role a výměna vody v těle

Lidské tělo se skládá z přibližně 65% tekutiny (60-70% celkové tělesné hmotnosti). Je známo, že voda je ve třech kapalných fázích-intracelulární a extracelulární tekutina a transcelulární. Hlavní množství tekutiny je uvnitř buněk, to je přibližně 40-45% všech vodných složek. Extracelulární kapalná struktura zahrnuje plazmu, lymfu a mezibuněčnou tekutinu. Pokud mluvíme o procentu celkové tělesné hmotnosti člověka, pak krevní plazma-5%, tekutina-16%, lymfa-2%. Transcelulární tekutina zabírá pouze 1-3% a ve svém složení je podobná extracelulární složce. K tomuto typu tekutiny zahrnují mozkomíšní a nitrooční.

Šíření vody dodávané do těla konzumací pitné vody (1-2 litry), potravin (přibližně 1 litr tekutiny) se provádí mezi všemi třemi fázemi. Distribuční proces závisí na kvantitativním obsahu osmotických látek v každé fázi.

Význam tekutin

V těle plní tekutiny další velmi důležitou roli-udržování iontové asymetrie mezi intracelulární a extracelulární složkou. Rovnováha mezi nimi je důležitým faktorem pro stabilní a správné fungování všech buněk všech orgánů a systémů.

Na minerálním metabolismu se aktivně podílejí i jiné tělesné tekutiny. Stojí za zmínku, že se svým iontovým složením výrazně liší od krevní plazmy. Na konci můžeme dodat, že nejvýznamnější roli v procesu metabolismu vody a soli, který je součástí minerálu, hrají ledviny a některé speciální hormony ze stejné skupiny.

Aby byl metabolismus těchto látek udržován na správné úrovni, je třeba dodržovat určitá pravidla:

  1. Během dne je nutné spotřebovat dostatečné množství pitné vody.
  2. Doporučuje se zvolit minerální nebo stolní, ale ne perlivou kapalinu.
  3. Hlavním zdrojem minerálů je ovoce a zelenina. V tomto ohledu je nutné je konzumovat každý den spolu s dalšími potravinami.
  4. V současné době existují doplňky stravy - doplňky stravy. V některých případech je jejich použití nezbytné, když potřebujete rychle nasytit lidské tělo všemi potřebnými minerály.

Role některých iontů při výměně

ovoce pro udržení hladiny minerálů

Některé ionty hrají při metabolismu mnohem větší roli než jiné. V tomto případě jde o ionty sodíku a draslíku. Tyto dvě skupiny prvků jsou zodpovědné za hladinu pH, osmotický tlak a také za objem tekutiny v lidském těle. Kromě toho se aktivně podílejí na transportu aminokyselin, cukrů a některých dalších iontů přes buněčnou membránu.

Minerální látky u dětí

Stojí za zmínku samostatně průběh procesu výměny těchto složek u dětí. Mají rychlý a neustálý růst a vývoj všech systémů a orgánů. A to ovlivňuje výměnu minerálních složek. Hlavním rysem je, že příjem těchto látek a jejich vylučování z těla nejsou mezi sebou vyvážené jako u dospělých.

Intenzivní růst a vývoj, také tvorba nových tkání aktivně absorbují všechny minerály. Zároveň však stojí všimnout si na iontovou složku krevní plazmy a složení extracelulární tekutiny. Téměř po celou dobu života zůstává nezměněn. Rozdíly jsou pozorovány pouze u novorozenců nebo u malých dětí.

Abychom to shrnuli, můžeme říci, že metabolismus těchto látek v těle, jeho stabilní práce a udržování všech prvků na správné úrovni je klíčem k plnému a zdravého vývoj dětí a nedostatek nemocí u dospělých.

Články na téma