Individuální podnik je... Definice, výhody a typy

Individuální podnik je jedním z nejjednodušších systémů soukromého podnikání. Každý se dnes může zaregistrovat jako individuální podnikatel a obrovské množství pozitivních aspektů této konkrétní formy podnikání způsobuje, že do ní vstupuje více lidí. V našem článku se pokusíme poskytnout srozumitelnou definici tohoto typu podnikání a také si povíme o hlavní typy a výhod oproti jiným formám podnikání.

Definice a podstata

Individuální podnik je tedy malá firma, jejíž vlastníkem může být také její zaměstnanec (například zastává funkci ředitele nebo účetního). Jedním z nejdůležitějších rysů této formy podnikání je, že vlastníkem podniku může být pouze jedna osoba. Samozřejmě se může spojit do družstev s jinými společnostmi, ale veškerá manažerská práce spočívá pouze na jedné osobě. Majitel firmy je také nezávisle odpovědný za všechny vzniklé výrobní okolnosti.

Individuální podnikatel mezi společnostmi

Jak se individuální soukromý podnik liší od akciové společnosti? Podobnou otázku nejčastěji kladou začínající podnikatelé. Odpověď: akciová společnost je soukromá firma nebo skupina podniků, jejichž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií zakoupených investory. Jak je to v pohodě, ale do takového podnikání budou přitahováni lidé ze strany a jejich finanční prostředky, a v soukromém podniku jde veškerý příjem pouze majiteli, protože si sám vybudoval své podnikání bez jakékoli investice.

Výhody jednotlivých podniků

Malé firmy, které vlastní jedna osoba, nikoli kruh zakladatelů, mají oproti velkým akciovým společnostem řadu výhod. Níže uvedený seznam obsahuje pouze hlavní výhody, které následují všimnout si začínajícímu podnikateli:

 1. Zaměření všech zisků kolem jedné osoby-hostitele podniku.
 2. Možnost rozhodování, která nezávisí na názorech ostatních účastníků podnikání.
 3. Zjednodušené vedení hospodářské činnosti prostřednictvím účasti na podnikání.
 4. Nezávislost vlastníka podniku na jiných firmách nebo soukromých osobách.

Jednotlivé podniky jsou proto ideální pro lidi, kteří se teprve nedávno rozhodli začít podnikat. Koneckonců, majitel je zodpovědný za své činy pouze před sebou a dosahuje zisku rovnajícího se investovaným silám.

Nevýhody jednotlivých podniků

Kromě výše uvedených výhod mají malé jednotlivé podniky také řadu významných nevýhod, které mohou odradit osobu, která se rozhodla organizovat soukromé podnikání. V níže uvedeném seznamu najdete hlavní nuance, na které by měl podnikatel věnovat pozornost:

Nedostatek jednotlivých podniků
 1. Vlastník firmy nese majetkovou odpovědnost, včetně osobní.
 2. Výhradní závazek v rozhodování může se stát katastrofálním.
 3. Nedostatek investic do podniku komplikuje proces jeho rozvoje.

To znamená, že byste měli vše správně zvážit výhody a nevýhody, než se rozhodnete investovat do soukromého podniku. Může být mnohem výhodnější stát se součástí společnosti s ručením omezeným nebo organizovat akciový podnik vydávající cenné papíry.

Partnerství jednotlivých podniků

Nyní víte, že individuální soukromý podnik se liší od vlastního kapitálu a státu v tom, že všechny zisky jsou soustředěny kolem jedné osoby. To však vůbec neznamená, že v takovém podnikání není místo pro různé formy Sjednocení. Jedním z nejběžnějších družstev je partnerství, jehož druhy jsou popsány o něco níže:

 1. Veřejná obchodní společnost. Organizace tohoto druhu je založena na principech solidarity a plné odpovědnosti. Účastníci této formy podnikání reagují na sebe nejen na majetek podniku, ale také na osobní.
 2. Komanditní společnost. Rozdíl od předchozího druhu spočívá v menší odpovědnosti vůči Účastníkům družstva. V případě bankrotu ztrácí účastník pouze své podnikání.
 3. Smíšená partnerství. Tato forma činnosti zahrnuje nejen účastníky podnikání, ale také vkladatele třetích stran, za které odpovídá osoba, která přijímá investice.

Jak vidíte, prostřednictvím partnerství můžete výrazně rozšířit své příležitosti pro rozvoj podnikání, ale spolu s tím vzniká určitá odpovědnost vůči ostatním účastníkům. To znamená, že individuální podnik do jisté míry již přestává být zcela individuální a majitel riskuje ztrátu nejen svého podnikání, ale také osobního majetku.

Právní postavení jednotlivých podniků

Individuální podnikatel podepisuje dokumenty

Individuální podnik je forma podnikání, která je založena na osobní odpovědnosti podnikatele. To však vůbec neznamená, že podnikatel má neomezená práva a svobody. Jako každá jiná forma podnikání je podnikatel odpovědný státu. V případě porušení stanovených pravidel může být majetek společnosti a dokonce i osobní majetek jejího vlastníka zabaven ve prospěch státu.

Nejčastěji jsou takové trestné činy spojeny s nesprávnou organizací mzdové práce. Pokud se tedy rozhodnete organizovat výrobu a najmete k tomu několik pracovníků, jste povinni dodržovat všechna pravidla zákoníku práce, jinak vás stát může pokutovat a zbavit vás práva podnikat.

Může být podnikatel zaměstnancem?

Podnik individuálního podnikatele může potřebovat několik pracovníků, kteří budou muset platit mzdy, které nemohou být nižší životní minimum. Pro malé podniky však může být i 10 tisíc rublů obrovskou částkou, se kterou se nechcete rozloučit. Proto se mnoho lidí diví: "A může být individuální podnikatel zároveň zaměstnancem svého podnikání?".

Odpověď: ano, možná však bude stále registrován u Internal Revenue Service jako individuální podnikatel. Ačkoli nikdo nezakazuje zaměstnat svou vlastní manželku nebo syna a platit příbuzným mzdu s odpočty v Penzijním fondu.

Formy jednotlivých podniků

Na základě informací popsaných v předchozí části můžeme hovořit o dvou formách podniků, které jsou založeny na tom, zda se vlastník podílí na pracovních činnostech nebo zda používá najaté pracovníky:

Družstvo jednotlivých podnikatelů
 • individuální soukromý podnik - využití námezdní práce;
 • individuální pracovní činnost-nezávislé řízení případů.

Každá z těchto forem má své vlastní vlastnosti i nevýhody, takže je nutné vybrat moudře. Budete mít dostatek času a času na práci, když budete muset pracovat sami, nebo je stále lepší najmout pomocníky?

Efektivita malých podniků

Pokud je v rozhovoru zmíněn individuální soukromý podnik, pak jde pravděpodobně o jednu z forem malých podniků. Ve srovnání s velkými akciovými společnostmi samozřejmě takové organizace nemají tolik kapitálu a počet pracovních míst je velmi často omezen na jednu desítku. To však zdaleka neznamená, že efektivita malých podniků je malá.

Za prvé, stát všemožně podporuje takovou činnost různými peněžními dotacemi a granty, které jsou velmi užitečné pro začínající podnikatele. Za druhé, nedostatek velkých kapitálových investic umožňuje vývoj výrazně rychleji než budování velké společnosti a zahájení zisku. Zatřetí, úspěch podniku často závisí na kreativitě podnikatele.

Registrace individuálního podniku

Registrace individuálního podniku

Jak již bylo zmíněno dříve, organizace individuálního podniku je relativně jednoduchý proces, který nevyžaduje mnoho úsilí. K dnešnímu dni se může stát vlastníkem firmy kdokoli. Dokončení všech nezbytných dokumentů trvá asi 10 dní a náklady na státní clo se pohybují od 800 do 1000 rublů (v závislosti na regionu).

Zbývající investice závisí na složitosti podniku, který se plánuje uspořádat, ale obvykle nepřesahují několik milionů, nebo dokonce dokonce několik desítek tisíc rublů. Pokud se chcete zaregistrovat jako živnostník, měli byste se k tomu obrátit na daňovou službu vašeho města. Z dokumentů bude vyžadován pouze cestovní pas a potvrzení o zaplacení státní daně.

Faktory pro vytvoření úspěšného podniku

Před uspořádáním nějaké firmy ve vašem městě, nezbytné pro začala zkoumat konkrétní tržní segment, ve kterém je plánován rozvoj jednoho nebo druhého podniku. Je také nutné vytvořit kompetentní podnikatelský plán, který by zohledňoval všechny potřebné výdaje a přibližnou úroveň příjmů.

Tváří individuálního podniku je kvalitní služba a dobrá reklama, proto byste měli tyto nuance předem promyslet, aby byli zákazníci spokojeni po prvních dnech otevření. PR podnikání může cvičení na různých místech: internet, televize, rádio, noviny atd. Většina odborníků však doporučuje používat reklamní letáky pro začínající podnikatele-levnou a praktickou možnost.

Podnik - nezávislý subjekt trhu

Lidé nakupují služby od jednotlivého podnikatele

Nezapomeňte, že vyráběné výrobky budou muset někde prodávat. Za tímto účelem můžete uzavřít smlouvy s velkoobchodníky nebo se zapojit do maloobchodu sami. V obou případech se projevuje další zvláštnost jednotlivých podniků – možnost nezávislého stanovení cen produktů. Pokud se nezabýváte výrobou základních potravin (chléb, mléko, vejce, maso), které musí vždy zůstat veřejné, pak nikdo nezakazuje stanovit cenu, která bude odpovídat kvalitě vašich produktů.

Zvláště relevantní je toto rčení pro takové formy podnikání, které jsou založeny na profesionální kreativitě. Máte právo požadovat za nakreslené obrázek nebo socha takové množství peněz, které považujete za vhodné, a stát nijak neomezuje vaši svobodu jednání. No, nebo se můžete držet těch cen zboží a služeb, které diktují vaši konkurenti, aby vaše výrobky byly vždy velmi žádané.

Je možné neplatit daně?

Výpočet daní pro podnikání

Jednotlivý podnik je forma podnikání a každý podnik musí podléhat daním, které tvoří procento z celkového zisku. Existují však různé možnosti, které vám umožňují neplatit daně po určitou dobu. Více informací o daňových prázdninách najdete v místním právním centru.

Jak již bylo zmíněno dříve, stát se setkává s majiteli malých podniků, takže získání takových výhod nebude obtížné, zejména pokud váš podnik spadá do určité kategorie, jejíž produkty váš region potřebuje. Například v jižním federálním okrese stát nejen sponzoruje skleníkový obchod, ale také osvobozuje podnikatele na dva roky od placení daní.

Video a závěr

Pokud stále máte nějaké otázky ohledně zahájení podnikání, důrazně doporučujeme sledovat malé video, které hovoří o pravidlech pro registraci individuálního podnikání, která jsou relevantní i v roce 2019. V něm najdete podrobné pokyny a seznam potřebných dokumentů, které mohou být vyžadovány pro registraci.

Doufáme, že nyní lépe pochopíte, jak se individuální soukromý podnik liší od akciové společnosti. Posledně jmenované se zaměřují na přilákání investorů ze strany, kteří se mohou také podílet na záležitostech společnosti. Individuální podnikatel investuje do rozvoje podnikání své vlastní prostředky, ale příjmy zcela jdou pouze jemu.

Články na téma