Infarkt myokardu: postižení je dáno nebo ne? Důsledky infarktu myokardu u starších osob

Infarkt myokardu je ohniskem ischemické nekrózy srdečního svalu, příčina výskytu což je akutní porucha koronárního oběhu.

V důsledku toho vzniká? Jaké důsledky to má pro tělo? Dát nebo ne postižení? Infarkt myokardu je bohužel běžným problémem, a proto byste nyní měli tomuto tématu věnovat trochu větší pozornost.

Stručně o stavu

Nejčastěji tento problém postihuje muže ve věku 35 až 60 let. Infarkt se vyskytuje u žen, ale méně často, a to-více než 50 let. Protože před tímto milníkem jsou jejich cévy fyziologicky chráněny před aterosklerózou pohlavními hormony (zejména estrogeny).

Ale po 55-60 letech se výskyt mezi oběma pohlavími rovná. Úmrtnost je bohužel vysoká-podle moderních statistik je asi 30-35%. Asi 15-20 % náhlých úmrtí je způsobeno infarktem myokardu. "Dát nebo ne postižení v tomto stavu?"- otázka je logická, vzhledem k těmto informacím. Ale o tom později.

formy infarktu myokardu

Zachránit člověka a jeho zdraví je možno. Zde je však nutná maximální nouzová pomoc, protože narušení přívodu krve do myokardu, trvající 15-20 minut, vede k rozvoji nevratných změn v srdečním svalu a další poruše jeho činnosti.

V důsledku akutní ischemie zemře většina funkčních svalových buněk, to znamená, že dochází k nekróze s další substitucí pojivové tkáně.

Období a příznaky

Tedy, co to je - infarkt myokardu, jasné. Ale jak se tento stav vyvíjí? Je obvyklé přidělit několik období.

První-prodromální. On je předinfarktový. Vyznačuje se zvýšením a zvýšením anginy pectoris, může trvat několik hodin až týdnů. Příznaky: angina pectoris postupuje nestabilně. Ale 43% má náhlý infarkt.

Druhý-nejostřejší. Vývoj ischemie a následný výskyt nekrózy trvá 20 minut až 2 hodiny. Příznaky: pacient je ovlivněn intenzivní bolestí – vyskytuje se v hrudníku a může vyzařovat do klíční kosti, ucha, krku, ramene, zubů, mezikapulární zóny.

Povaha pocitů může být jakákoli-ostrá, stlačující, tlačící, praskající, hořící. Bolest trvá od 30 minut, ale může trvat i hodiny, někdy i den. Není možné ji zastavit nitroglycerinem. Souběžně člověk cítí slabost smíchanou s vzrušením, stejně jako pocit strachu a dušnosti.

Druhé období je také charakterizováno blednutím kůže, výskytem studeného lepkavého potu, úzkostí a akrocyanózou. Tlak stoupá, ale pak prudce nebo mírně klesá.

postižení po infarktu myokardu

Třetí-akutní. Od druhé periody po enzymatické roztavení tkáně již pokryté nekrózou trvá dva dny až dva týdny. Příznaky: bolest zmizí. Vyvíjí se však horečka, která může trvat 3-5 dní a až 10 dní. Zvyšují se také příznaky srdečního selhání a hypotenze.

Čtvrtý-subakutní. Trvá od 4. do 8. týdne. Začínají se tvořit jizvy, vyvíjí se granulační tkáň. Příznaky: stav se zlepšuje, teplota se vrátí do normálu. Zmizí také systolický šelest a tachykardie.

Pátý-postinfarktový. Jizva dozrává a myokard se přizpůsobuje novým podmínkám, ve kterých musí fungovat. Fyzikální data jsou normalizována, uvedené klinické projevy zmizí úplně.

Klasifikace

Stručně by mělo být studováno a formy infarktu myokardu. Může být malý a velkokapacitní-závisí na velikosti porážky. Příznaky se liší. Stav malého kroku není plný zlomeného srdce a aneuryzmat. A je méně často komplikován tromboembolií, ventrikulární fibrilací a selháním.

Zde jsou kritéria, podle kterých mohou určit formu infarktu myokardu:

 • Hloubka léze.
 • Změny fixované na EKG.
 • Topografická data.
 • Multiplicita výskytu.
 • Vznik a vývoj komplikací.
 • Přítomnost syndromu bolesti a jeho lokalizace.
 • Období a dynamika vývoje.

Je důležité stanovit, že existují atypické formy. Vyznačují se lokalizací bolesti v oblasti prstů levé ruky, krku, levé lopatky, v dolní čelisti, dokonce i v krční páteři.

Existují formy, které nejsou doprovázeny žádným pocitem. Příznaky v takových případech jsou udušení, kašel, otoky, kolaps, závratě, arytmie a ztráta vědomí.

Jedná se o velmi nestandardní příznaky. Infarkt myokardu u žen a mužů podobné formy se může stát, pokud pacient trpí oběhovým selháním, kardiosklerózou, nebo již dříve zažil jeden útok.

Atypicita je však charakteristická pouze pro nejostřejší období. Když projde, stav se stává běžným pro takové případy.

Je také třeba poznamenat, že vymazaný průběh infarktu může dobře probíhat bez bolesti. Často je možné detekovat pouze na EKG.

Komplikace

Výše bylo popsáno, jaké příznaky infarkt myokardu u žen a mužů se projevuje. Nyní je třeba diskutovat o komplikacích.

infarkt myokardu co to je

Často se vyskytují již v prvních hodinách a dokonce i ve dnech. V následujících třech dnech se mohou objevit takové stavy:

 • Extrasystol.
 • Fibrilace síní.
 • Intraventrikulární blok.
 • Paroxysmální nebo sinusová tachykardie.
 • Ventrikulární blikání schopné přejít na fibrilaci, která je plná smrti pacienta.

Pacient může také překonat následující komplikace:

 • Plicní edém.
 • Stagnující sípání.
 • Srdeční astma.
 • Kardiogenní šok.
 • Snížený systolický tlak.
 • Narušené vědomí.
 • Snížená diuréza.
 • Cyanóza.
 • Srdeční tamponáda charakterizovaná krvácením do perikardiální dutiny.
 • Plicní embolie.
 • Selhání jizvové tkáně plné bobtnání a dalšího vývoje akutní aneuryzmy.
 • Nástěnná tromboendokarditida.
 • Embolie mozkových cév, plic a ledvin.
 • Postinfarktový syndrom.
 • Zánět pohrudnice.
 • Artralgie.
 • Perikarditida.
 • Eosinofilie.

A to jsou jen některé komplikace, které infarkt myokardu způsobuje u starších lidí. Vše je zde individuální, takže stav může být doplněn dalšími nepříjemnými jevy.

Dát nebo ne postižení?

Infarkt myokardu je závažný stav, po kterém je pro lidi, zejména starší, obtížné vrátit se do normálního života. Kromě důsledky pro zdraví, vznikají i materiální problémy. A proto nejprve zaměstnaní občané dostávají příspěvek, základem pro které jsou nemocniční listy.

omezení po infarktu myokardu

Obecně mají mocenské struktury v tomto případě několik mechanismů pomoci občanům. Penze – nejběžnější. Abyste ji však získali, musíte nejprve projít lékařskou komisí, která potvrdí nemoc a schválí skutečnost, že osoba má skutečně právo ji obdržet.

Dát nebo ne postižení? Infarkt myokardu je plný vážných důsledků, takže ano-je skutečné formalizovat skupinu. Bude však muset být neustále potvrzována.

Lhůta, pro kterou je vypracována, je přísně regulována určitými normami. Když se blíží ke konci (a tedy i právo na důchod-také), musí se pacient znovu obrátit na kliniku, aby znovu provedl důkladné vyšetření.

Průchod komise

Odborníci hodnotí následující faktory:

 • Stupeň poškození srdečních stěn.
 • Míra komplikací.
 • Jak oslabená je schopnost plnit výrobní úkoly v práci.
 • Přítomnost fyzických a emocionálních napětí.

Po vyhodnocení výsledků Komise itu rozhodne – na jakou dobu osvobodit pacienta od práce. Je mu přidělena skupina a převedena na lehkou práci.

Tím proces nekončí. Nejprve je člověku prodloužena nemocenská na čtyři měsíce. Poté Komise itu znovu provede průzkum. Pokud je stav stejný, nemocenská se prodlouží o další rok. A teprve po jeho uplynutí je přiřazena skupina zdravotního postižení.

Absolvování kolegiálního lékařského vyšetření, kterého se účastní lékaři různých specialit, je nutné. Protože pouze podle jeho výsledků lze určit stupeň obnovy zdraví pacienta.

Jaké faktory určují skupinu?

Když řeknete, co to je-infarkt myokardu a jak s ním uzavřít zdravotní postižení, musíte odpovědět na tuto otázku.

Je možné určit skupinu až po zjištění odpovědí lékařů na následující otázky:

 • Je člověk schopen provádět pracovní operace?
 • Do jaké míry může být naloženo?
 • Jak jeho tělo reaguje na běžné, obvyklé pohyby?
 • Jaké profesionální vlastnosti vyžaduje zaměstnání na pozici, ve které je nyní?

Poté lékaři studují rozsah zotavení pacienta. Tento proces vyžaduje výzkum následujících ukazatelů:

 • Povaha infarktu.
 • Závažnost a závažnost komplikací.
 • Charakterizace srdečního selhání a anamnéza indikace.
 • To, jako organismus reaguje na předepsanou léčbu a je vůbec účinná.
jak zařídit postižení po infarktu myokardu

Při zodpovězení otázky, jak vydat postižení po infarktu myokardu, je nutné stanovit, že osoba to může odmítnout. To se děje v následujících případech:

 • Stupeň infarktu, který člověk zažil, je malý.
 • Jeho srdce se normálně Stahuje.
 • Komplikace chybí.
 • Sval má zachovanou schopnost pracovat.
 • Člověk pracuje v lehkých, neškodných pracovních podmínkách.

Rozhodnutí je učiněno kolektivně, protože mes zahrnuje lékaře různých směrů. Všichni odborníci ze svých specializací určují zdravotní stav pacienta, který tvrdí, že je zdravotně postižený.

Charakteristika a vlastnosti skupin

Toto téma by mělo být také ovlivněno pozorností. U infarktu myokardu je za určitých podmínek předepsána skupina postižení, ať už je jakákoli. Celkem jsou tři.

První tvrdí, že pokud je osoba kontraindikována v jakékoli práci. Musí dodržovat přísný odpočinek na lůžku, podstoupit dlouhodobou rehabilitaci a nakonec podstoupit lázeňskou podporu zdraví v jednom z doporučených sanatorií.

Tito občané jsou léčeni na kardiologickém oddělení. Musí být sledováni roky u odborníků na sanatorium za účelem prevence.

Pokud se zdraví stabilizuje, může být pacient převeden do druhé skupiny. Ale to je až po dokončení všech fází obnovy. Převod musí schválit i Komise.

Druhá skupina je jmenována, pokud osoba pracuje na pozici, která zahrnuje emoční stres a fyzickou námahu. Bude muset změnit takovou práci na novou, klidnější, ale často se ukáže, že není tak dobře placená. A proto důchod pobíraný z dávky se hodí, protože léky, nezbytné pro zotavení stojí značné prostředky.

V jakých případech je skupina zdravotního postižení předepsána pro onemocnění 3? V těch, kdy pacienti úspěšně projdou rehabilitační období. Přesto však potřebují čas vrátit se do normálního života, aniž by se vyčerpali nadměrným přetížením. Obvykle se jedná o pacienty podstupující ischemii a stentování srdce (buď umístění stentu nebo lešení na něj během chirurgického zákroku).

Rehabilitace

Diskutujte o specifikách získání postižení po infarktu myokardu, lze přejít a k tomuto tématu. Obnova zdraví je velmi důležitý proces. A samozřejmě existuje mnoho omezení po infarktu myokardu.

Sedět na posteli se zavěšenými nohama je povoleno pouze 4-5 dní. Týden po záchvatu je povoleno podniknout první kroky. Po dvou – pomalu chodit po oddělení, pokud to lékař dovolí. Chodba umožňuje přístup pouze od třetího týdne pobytu v nemocnici.

Komise itu

V této době je vždy v blízkosti pacienta zdravotnický pracovník nebo někdo z příbuzných, který kontroluje jeho stav, měří krevní tlak a HR.

Pokud je rehabilitace úspěšná, je osoba převedena do příměstského kardiologického sanatoria. Tam bude pacient cvičit fyzikální terapie pod dohledem odborníků, stejně jako dávkované procházky pěšky, dietní jídlo a užívání léků.

Lázeňská léčba

Musí být podán před provedením zdravotního postižení po infarktu myokardu. Toto je klasický léčebný režim: infarkt-nemocnice-sanatorium. Poté buď registrace skupiny, nebo návrat do práce.

Účelem pobytu pacienta v sanatoriu po infarktu myokardu je vytvořit u něj zdravé stravovací návyky a normální fyzickou aktivitu. Pokud s pomocí odborníků vytvoří životní styl, pomůže mu to zabránit opakovaným ischemickým útokům.

Obecně lze výhody lázeňské léčby rozlišit v takovém seznamu:

 • Na stav pacienta vždy dohlížejí kvalifikovaní kardiologové.
 • Během léčby se používají fyzioterapeutické metody, které již prokázaly svou účinnost více než jednou.
 • Pravidelně se provádějí komplexní průzkumy.
 • Léčba se provádí pomocí inovativního vybavení.
 • Pacient je individuálně vyvíjen dietní výživa s ohledem na základní onemocnění, stejně jako všechny doprovodné, pokud existují.
 • Je vytvořen správný denní režim.
 • Pacient je v přírodě.
 • Sestavuje se individuální režim zatížení.
 • Existuje zábava, která pomáhá budovat psychologický stav pacient.

Účinek je přímo na srdeční sval kvůli dosažení následujících cílů:

 • Zlepšení koronárního průtoku krve.
 • Uvedení svalu do klidného a ekonomického režimu.
 • Saturace buněk myokardu kyslíkem.
 • Obnovení nervové regulace vaskulárního tónu.

Dalším nejdůležitějším úkolem je snížit stresový stav pacienta a vrátit mu důvěru v zotavení. Po dokončení léčby bude moci přejít ze zvýšené lékařské terapie na šetrnou.

infarkt myokardu u starších osob

Výsledkem zábavy v sanatoriu je rozšíření motorického režimu a zvýšení obranyschopnosti těla. K dosažení druhého cíle, mimochodem, pacient bere sluneční a vzduchové koupele, dělá infuze a kontrastní procedury, plave v bazénu.

Pokud je sanatorium na pobřeží, pak se určitě použijí masáže mořská voda, koupání a ranní procházky.

Co je součástí komplexu léčebných opatření? Seznam je zpravidla následující:

 • Ubytování v pohodlném pokoji.
 • Pět nebo šest jídel denně.
 • 24hodinová lékařská pomoc.
 • Pravidelné vyšetření kardiologa. Zpočátku-každý den, pak stačí jednou za 3-5 dní.
 • Třídy ve škole zdravého životního stylu.
 • Absolvování konzultací s rehabilitátorem, odborníkem na výživu, neuropatologem, endokrinologem, fyzioterapeutem, psychoterapeutem a dalšími lékaři úzkého profilu.
 • Diagnostika zahrnující ultrazvuk, EKG (konvenční a s monitorováním), zátěžové testy, krevní testy, pulzní oxymetrie atd. d.
 • Fyzioterapeutická cvičení-běžná i kardio cvičení.
 • Návštěva bazénu a absolvování dechové gymnastiky.

Seznam postupů může být mnohem širší. Často zahrnuje kyslíkové a oxid uhličité koupele, kruhové sprchy, inhalace, reflexní terapie, masáže, příjem minerálních vod a léčivých čajů atd. d. Vše záleží, do kterého sanatoria člověk půjde.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky přiděluje stát z regionálního rozpočtu, je poukázka obvykle vydávána do nedalekého lázeňského zařízení. A to je optimální řešení-změna klimatu může vyvolat relaps.

Lázeňská léčba trvá 18 až 24 dní. Doporučení k němu lze získat na klinice v místě bydliště poskytnutím propuštění z anamnézy vydané v nemocnici. Poté pacient podstoupí provizi, která poskytuje doporučení týkající se typu a délky kurzu.

Články na téma