Kolik lidí žije s mozkovou obrnou: popis nemoci, komplikace, délka života

V článku zvažte, kolik lidí žije s mozkovou obrnou.

Onemocnění znamená dětskou mozkovou obrnu. Tento pojem, který kombinuje skupinu motorických poruch vyplývajících z poškození určitých mozkových struktur v perinatálním období. Mozková obrna může zahrnovat mono -, para -, Gemi -, tetraparézu a paralýzu, patologické poruchy svalového tonusu, poruchy řeči, hyperkinezi, kolísavost chůze, nekoordinaci pohybu, zpoždění dítěte v duševním a motorickém vývoji, časté pády.

kolik lidí žije s dětskou mozkovou obrnou

Jaké jsou poruchy této nemoci?

U CP mohou být zaznamenány poruchy inteligence, epilepsie, duševní poruchy, poruchy zraku a sluchu. Tato patologie je diagnostikována převážně z anamnestických a klinických údajů. Algoritmus diagnostického vyšetření dítěte s mozkovou obrnou si klade za cíl určit komorbiditu a vyloučit jiné vrozené nebo poporodní patologie. Lidé, kteří mají mozkovou obrnu, musí podstoupit rehabilitační terapii předepsanou na celý život a podle potřeby dostávat lékařskou, chirurgickou a fyzioterapeutickou léčbu.

Kolik lidí žije s mozkovou obrnou, čtěte níže.

Příčiny rozvoje CP

Podle vědeckých údajů tato patologie vyplývá z vlivu různých škodlivých faktorů na CNS dítěte, které způsobují nesprávný vývoj nebo smrt některých oblastí mozku. Kromě toho je účinek takových faktorů pozorován v perinatálním období-před, během a během prvních 4 týdnů života dítěte. Hlavním patogenetickým článkem ve vývoji mozkové obrny je hypoxie, ke které vedou různé kauzální faktory. V první řadě trpí oblasti mozku, které jsou odpovědné za poskytování reflexních motorických mechanismů a udržování rovnováhy. V důsledku toho vznikají parézy a paralýzy typické pro toto onemocnění, poruchy svalového tonusu, patologické pohyby.

Kolik let žijí lidé s mozkovou obrnou, je zajímavé pro mnoho pacientů.

kolik let žijí lidé s mozkovou obrnou

Etiologické faktory

Etiologické faktory ovlivňující během nitroděložního vývoje jsou různé patologie těhotenství:

 • fetoplacentální nedostatečnost;
 • toxikózy;
 • předčasné oddělení placenty;
 • nefropatie těhotných žen,
 • konflikt rhesus;
 • infekce (zarděnka, cytomegalovirus, herpes, toxoplazmóza, syfilis);
 • hrozba ukončení těhotenství;
 • somatické patologie matky (hypotyreóza, diabetes mellitus, srdeční vady, hypertenze) a trauma, které utrpěla během těhotenství.

Rizikové faktory ovlivňující výskyt mozkové obrny během porodu zahrnují:

 • fetální pánevní prezentace;
 • předčasný, prodloužený nebo rychlý porod;
 • velké ovoce;
 • úzká pánev;
 • Disco-koordinovaná generická činnost;
 • dlouhé bezvodé období před porodem.

Hlavní příčiny mozkové obrny po porodu

Hlavními příčinami výskytu mozkové obrny v poporodní fázi jsou hemolytické onemocnění a asfyxie novorozence, což může být způsobeno aspirací plodové vody, malformacemi plic, patologiemi těhotenství. Nejčastější poporodní příčina nemoci - toxické poškození mozku u hemolytického onemocnění, které se vyvíjí v důsledku imunologického konfliktu nebo nekompatibility krve plodu a matky.

Co ovlivňuje doba života lidé s dětskou mozkovou obrnou?

do jakého věku žijí lidé s mozkovou obrnou

Symptomatologie CP

Toto onemocnění může mít různé projevy s různým stupněm závažnosti. Vzor mozkové obrny závisí na hloubce a lokalizaci poškození mozkových struktur. V některých případech lze nemoc pozorovat v prvních hodinách života dítěte. Nejčastěji se však příznaky projeví po několika měsících, kdy děti začnou výrazně zaostávat v nervovém a duševním vývoji.

Počátečním příznakem nemoci může být opožděná tvorba motorických dovedností. Současně se dítě dlouho neotáčí, nedrží hlavu, nemá zájem o hračky, není schopen vědomě pohybovat končetinami, držet hračky. Když se ho snaží dát na nohy, vstává na špičkách.

Kolik let žijí děti s dětskou mozkovou obrnou, rodiče chtějí zjistit.

Parézy

Parézy lze pozorovat pouze v jedné končetině, mají jednostranný charakter nebo pokrývají všechny končetiny. Je zaznamenáno porušení výslovnosti (dysartrie). Pokud je patologie doprovázena parézou svalů hrtanu a hltanu, pak jsou potíže s polykáním (dysfagie). Často je mozková obrna doprovázena podstatným zvýšením svalového tonusu, deformace kostry typické pro toto onemocnění (deformace hrudníku, skolióza) . Mozková obrna probíhá s tvorbou kloubních kontraktur, což zhoršuje motorické poruchy. To vede k rozvoji syndromu chronické bolesti v krku, ramenou, zádech a nohou.

S mozkovou obrnou lze pozorovat strabismus, poruchy trávicího systému, poruchy dýchacích funkcí, inkontinence moči. V přibližně 20-40% případů se onemocnění vyskytuje s epilepsií. Asi 60 % těchto dětí má problémy se zrakem, sluchem. Možná úplná hluchota nebo ztráta sluchu. V polovině případů je onemocnění kombinováno s endokrinní patologií a je doprovázeno různými stádii zpoždění duševního vývoje, oligofrénie, percepčních poruch, poruch učení, abnormalit chování atd. p. Přibližně 35% dětí má však normální inteligenci.

průměrná délka života lidí s mozkovou obrnou

Není progresivní onemocnění

Je to chronické, ale ne progresivní onemocnění. Jak děti rostou a vyvíjejí se nervový systém mohou být odhaleny dříve skryté patologické projevy, které vytvářejí falešný pocit progrese onemocnění.

Lidé s dětskou mozkovou obrnou jsou léčeni na celý život. Provádějí různé fyzioterapie, masáže, rehabilitační komplexy. Pokud se člověk nemůže pohybovat sám, může v případě potřeby použít invalidní vozík. Pokud to kvůli složitosti nemoci nemůže zvládnout, pomáhají příbuzní.

Do jakého věku žijí děti s mozkovou obrnou, závisí na mnoha faktorech.

Komplikace CP

Mezi hlavní a nejčastější komplikace mozkové obrny patří následující:

 1. Ortopedicko-chirurgické komplikace: poruchy vývoje kyčelních kloubů, zakřivení kolenních kloubů, předloktí a nohou.
 2. Epileptický syndrom, který se projevuje záchvaty záchvatů, je zvláště často pozorován při hemiparetickém formě CP. Křeče váží průběh nemoci, existují určité potíže s rehabilitací a představují velké nebezpečí pro život. U pacientů s mozkovou obrnou se vyskytují různé formy epilepsie, a to jak benigní s pozitivní prognózou, tak extrémně závažné.
 3. Poruchy kognitivní sféry, které zahrnují poruchy paměti, inteligence, pozornosti a řeči. Hlavními poruchami řeči v mozkové obrně jsou koktání, poruchy výslovnosti( dysartrie), nedostatek řeči v případech zachovaného sluchu a inteligence( alalia), inhibice vývoje řeči. Poruchy řeči a motoru jsou vzájemně propojeny, takže každá forma patologického stavu je charakterizována specifickými změnami řeči.
průměrná délka života lidí s mozkovou obrnou

Kolik lidí žije s dětskou mozkovou obrnou?

V drtivé většině případů je velmi obtížné určit, kolik lidí s tímto onemocněním žije, protože tato závažná patologie může nastat s poškozením různých tělesných systémů. V některých případech, s adekvátní léčbou, má osoba s mozkovou obrnou dlouhý a naplňující život, s malým nebo žádným zvláštním zdravotní problémy. V závažných případech může dítě s podobným vývojovým postižením zemřít během několika let. Mozková obrna je souhrnný koncept pro celou řadu syndromů motorických poruch pozorovaných v důsledku patologií nitroděložního vývoje, které vedly k poškození mozkových struktur.

kolik let žijí děti s dětskou mozkovou obrnou

Pokud mluvíme o počtu lidí s dětskou mozkovou obrnou na kočárku, měli byste všimnout si na problém předčasného stárnutí pacientů. To je docela akutní otázka s takovou nemocí. Věda prokázala, že kolem 40 let jsou lidé náchylní ke snížení délky života. Fyzické tělo u lidí trpících mozkovou obrnou se opotřebovává mnohem rychleji, což je způsobeno deformací vnitřních orgánů, kostí a kloubů. Kromě toho se tělo opotřebovává v důsledku užívání mnoha léků, včetně eliminace syndromu bolesti, který je pacientům s mozkovou obrnou předepsán po celou dobu života. Externě vypadají pacienti s mozkovou obrnou výrazně starší než jejich biologický věk. Pokud jim od narození nebyla věnována náležitá pozornost, vývoj a rehabilitace, pak mnoho orgánů a systémů těla takových lidí, například dýchání a kardiovaskulární, může zůstat nedostatečně rozvinuté. Takto pracují na opotřebení, což také ovlivňuje, do jakého věku lidé s mozkovou obrnou žijí.

Dalším důležitým faktorem, který přímo ovlivňuje život, je typ, složitost a průběh samotného onemocnění, přítomnost komplikací. S těžkými formami onemocnění, neustálým výskytem epileptických záchvatů nemůže být průměrná délka života lidí s dětskou mozkovou obrnou.

Často se správnou a včasnou terapií a prováděním všech nezbytných postupů ke zlepšení celkový stav pacienti s mozkovou obrnou žijí do 30-40 let a někdy do důchodového věku.

délka života lidí s mozkovou obrnou

Předpověď

Prognóza tohoto onemocnění přímo závisí na jeho formě, kontinuitě a včasnosti prováděné rehabilitační terapie. V některých případech onemocnění vede k hlubokému postižení. Často však úsilí lékařů a rodičů nemocného dítěte dokáže kompenzovat stávající porušení.

Zkoumali jsme, kolik lidí žije s mozkovou obrnou a rysy této nemoci.

Články na téma