Rodinná etiketa: základy a pravidla, vlastnosti vztahů s blízkými příbuznými

Lidová moudrost říká: "zacházejte s lidmi tak, jak byste s vámi chtěli zacházet". Význam tohoto výrazu je poměrně jednoduchý a přímočarý. Pokud od člověka něco očekáváte, měl by to dát sám. Tak v rodinných vztazích. Pokud se staráte o členy rodiny, respektujete je a přijímáte je se všemi klady a zápory, pak odpoví stejným způsobem. Naopak neustálé výčitky a hádky v průběhu času ničí i kdysi vřelý vztah a vedou k jejich rozpadu. V článku zvažte normy rodinné etikety.

Co to je?

Tak se nazývá klenba pravidla chování v různých životních situacích. Lidé se často snaží zapůsobit na cizince svou schopností prezentovat se, vést konverzaci, rafinovanými způsoby a vkusem. Když se však vrátí domů, zapomenou na etiketu a chovají se v domácím prostředí, jak si to myslí.

Ve skutečnosti musíte nejprve začít s rodinou pěstovat kulturní a uctivý přístup k lidem. Stručně řečeno, rodinná etiketa je základem vztahů, chování, vnímání vnějšího světa. Právě v domácím prostředí začíná formování osobnosti. Děti od dětství kopírují vzor chování členů rodiny, přijímají gestikulaci, řeč a chování. Pozorováním dítěte můžete vytvořit názor na atmosféru panující v domě a způsob komunikace mezi lidmi. Proto existují pravidla rodinné etikety, která vám umožní naučit se chovat slušně a učit to svým dětem.

Vztah vztahů v rodině a v práci

Velmi často ve společnosti lidé potlačují svou nespokojenost a snaží se chovat zdvořile a zdvořile pro svůj vlastní prospěch, například pro udržení normálního vztahu s kolegy, s nadřízenými, klienty. A když přijdou domů, vylijí nahromaděnou negativitu na domácnosti, protože věří, že v rodině by měli být přijati se všemi nevýhodami. Výsledkem je, že tento postoj vede k neustálým konfliktům, výtkám a přeměňuje život na skutečný trest. Všechno se stává koloběhem. Hádky v rodině negativně ovlivňují psychiku, což zase znamená negativitu v práci. A pokud toto chování neopravíte a nezačnete dodržovat etiketu rodinného života, případ skončí rozvodem.

etiketa rodinného života

Rodičovství se rodí v rodině. Musíte začít malý. Dokonce i základní slova jako "děkuji", "prosím", "Dobré ráno", "Dobrý den" atd., nesou silnou energetickou zprávu a podvědomě nastavují osobu na pozitivní.

Musím se naučit vlastnit sebe?

Většina věří, že blízcí lidé stejně odpustí a pochopí. Osobní selhání, stres a depresivní stav se nalévají do hrubosti a zvyku rozpadat se na děti a příbuzné. Málokdo však přijde na mysl, že každé hrubé slovo, které bylo řečeno v návalu hněvu, zranilo zvláště milovaného člověka. Toto chování je samozřejmě zpočátku odůvodněno členy rodiny, ale dříve nebo později nedodržení pravidel rodinné etikety způsobí trhlinu ve vztahu.

rodinná Etiketa pro děti

Schopnost vlastnit se nejen na lidech, ale také doma umožňuje budovat silné rodinné vztahy. V průběhu času si člověk vytváří dobré návyky, je méně náchylný ke stresu a neuróze, stává se vychovaným a zdvořilým. Rodinná etiketa je v zásadě souborem pravidel chování u stolu, v komunikaci, na procházce, v obchodě a dokonce i v intimních vztazích.

Jak budovat vztahy s rodiči?

Je důležité naučit dítě od dětství respektovat dospělé. A to platí nejen pro vztahy s příbuznými, ale také pro cizince. Rodinná Etiketa pro děti by se měla stát neměnnou a povinnou pro výkon zákona. Ve vztazích s rodiči musí být respekt prioritou. A zde hraje velkou roli osobní příklad. Jak teplo jsou rodiče vůči prarodičům batolat, základ budoucího vztahu vlastních dětí bude vybudován tak pevně, jak všichni vidí a podvědomě přijímají chování.

I když ještě nejsou žádné děti, přátelé, známí a blízcí lidé utvářejí svůj názor na osobu sledováním jejich postojů k rodičům. Rodinná Etiketa pro školní děti naznačuje, že na oslavách je starší generaci nabídnuto čestné místo, je zcela přirozené otevřít dveře před nimi, ustoupit, podat ruku. V žádném případě nemůžete zvýšit hlas na lidi, kteří tyto děti vychovali a vychovali. Ve východních zemích se rodiče obracejí na "vy", čímž projevují úctu.

Jaký by měl být rodinný rozhovor?

Konverzace mezi manželi a ostatními členy rodiny by neměla být na zvýšených tónech. Hlasitá a panovačná řeč není vnímána partnerem, ale pouze ladí s negativitou. Jakákoli konverzace by měla být vedena benevolentním tónem s odpovídající intonací. I ta nejobvyklejší žádost bez slova "prosím" je vnímána jako rozkaz a může vyvolat hádku. Pokud vyjádříte žádost, vložíte do ní něhu a doprovodíte ji příjemným slovem, kromě jejího provedení se člověk v reakci na to usmívá a oba zůstanou v dobrém duchu.

To platí zejména pro rodinnou etiketu pro předškoláky. Batolata by se měla naučit správně vést konverzaci, neubližovat, rozumět a plnit požadavky starších lidí. A když vyrostli, musí tuto zkušenost předat další generaci sami.

Co když se hádce nelze vyhnout?

Každá osoba hodnotí rodinu z hlediska prostředí, které v ní vládne, přítomnosti konfliktů nebo souhlasu a míru. Nekonečné hádky a vymýšlení vztahů vyčerpávají lidi emocionálně i fyzicky. Proto příště, když se vaří další skandál, je nutné se rozhodnout, jak je to vhodné, a pokusit se vyhnout napjaté situaci.

pravidla rodinné etikety

Jakákoli hádka má důsledky, i když nejsou vždy patrné. V návalu emocí mají lidé ve zvyku vyslovovat fráze, které nejčastěji později litují. Ale jakmile uslyšíte slovo, může pevně sedět v mozku soupeře a otrávit další život. Je důležité dodržovat základní pravidla rodinné řečové etikety. To může pomoci zabránit eskalaci napětí.

Jsou to:

  1. Můžete zabránit hádce, pokud se jen vzdáte. Zároveň je dobré doprovázet usmíření slovy: "Promiň, mýlil jsem se(a)", "odpusť", nejen vzdorně se otočit a odejít.
  2. Rodiny s dětmi by si měly pamatovat, že jakýkoli konflikt mezi rodiči se neprojevuje nejlépe v jejich psychice. Pokud k takové situaci došlo, musíte s dítětem mluvit a vyrovnat nepříjemný dojem.
  3. Neměli byste ukazovat zášť nebo skrývat zlo. To koroduje duši.
  4. Během hovoru není třeba zvyšovat hlas ani křičet. Musíme se snažit vše vyřešit pokojně, bez urážek.

Jak se vypořádat se špatnými vlastnostmi jednoho z manželů?

Návyky se zpravidla formují roky a dospělý má své zavedené představy, co je pro něj přípustné a co ne. Proto musíte bojovat proti škodlivým vlastnostem velmi zdvořile, správně zvolit místo a čas.

V žádném případě nemůžete dělat poznámky veřejně, neustále škubat osobu, projevovat podráždění a ještě více zvyšovat hlas nebo zesměšňovat. Takové chování člověka ponižuje, protože i úhledná poznámka s ostatními je ranou do sebe-lásky.

rodinná etiketa krátce

Současně pokusy ignorovat dříve nebo později vedou k podráždění. Postupem času se negativita hromadí a když přetéká mísa trpělivosti, soustředí se méně na špatný zvyk než na samotnou osobu.

Jak postupovat v tomto případě? Nejprve musíte sestavit seznam špatných návyků, otravné v partnerovi, s nimiž se nemůžete vyrovnat. Dále ho požádejte, aby vytvořil stejný seznam pro sebe. Tímto způsobem se partner nebude cítit ponížený a proces sebevzdělávání pro oba bude bezbolestný. Výsledek bude jistě úspěšný, protože každý se chce zlepšit nejen ve svých vlastních očích, ale i v ostatních. Poté je jakákoli poznámka učiněná v soukromém prostředí vnímána jinak. V rodinném životě bude naznačen další společný cíl, který spojí manžele.

Komentáře by měly být provedeny ve vhodnou dobu, nenápadně nebo komicky. Například manžel kousání nehtů, přineste mu nůžky se slovy: "takto se dostanete rovnoměrněji". V každé situaci najdete individuální přístup a způsob boje se zvykem při zachování vřelých vztahů.

Jak se chovat s příbuznými a blízkými?

Nedbalost v komunikaci s rodinou je nepřijatelná. Především svědčí o špatné výchově a do značné míry charakterizuje člověka. Málokdo by rád slyšel výsměch na svou adresu a byl zaslán nevědomě.

Je to schopnost chovat se v úzkém rodinném kruhu, která je jakýmsi ukazatelem dobré výchovy člověka. Je-li zdvořilá komunikace v domácím prostředí normou pro člověka, nikdy se nedostane do rozpaků nebo nepříjemné situace, když je ve společnosti. A co je nejdůležitější, vychovaný, uctivý rodinný muž je respektován mezi svými příbuznými a je pro ně předmětem hrdosti a úcty.

Neodstraňujte Sor z chaty

Další důležitý aspekt rodinných vztahů - je to způsob řešení konfliktní situace. Každý má nedorozumění a hádky. Sdílení s přáteli, příbuznými a zejména kolegy ve službě však nestojí za to. Hanobení svého partnera v očích někoho jiného nebude fungovat. Mezilidské problémy by měly být řešeny bez zásahu rodičů, dětí nebo jiných lidí.

Totéž platí pro chování rodičů. Rodinná etiketa předepisuje zdrženlivost. Neměli byste se dostat do rodiny dětí, jsou to Dospělí soběstační lidé, kteří jsou schopni situaci pochopit sami a nemají k tomu žádné názory ostatních. Pokud dítě požádá o radu, musí být vyjádřeno co nejcitlivěji. Nakonec se vztahy mezi manželi zlepší a negativní úsudky a kritika rodičů zůstanou v paměti.

Respektování

Věnovat pozornost a péči lidem, které milujete a oceňujete, není vůbec obtížné. Ale často, podlehnout emocím, člověk dělá chyby a všechno dopadne špatně, jak jsem chtěl.

Pojem "respekt" pojme hodně. To znamená pozorovat osobní prostor, zavírat oči před nedostatky, brát v úvahu názor a vkus osoby, poskytovat možnost volby atd. d. Bohužel je to často veškerá negativita, která padá na blízké lidi, a zdvořilé zacházení je určeno výhradně cizím lidem.

Vzájemná úcta je základem normálních rodinných vztahů, díky nimž je společné bydlení šťastné.

rodinná Etiketa pro školáky

Korejská tradiční rodinná etiketa je v tomto ohledu velmi odhalující. V této zemi jsou lidé starší generace velmi uctiví. Jejich touhy jsou splněny bez námitek, jsou první, kdo zahájí jídlo a skončí jako první, dítě se nikdy nenechá mluvit neúctivým tónem.

Osobní prostor

Ať už je rodina velká a přátelská, každý její člen má právo na osobní prostor a integritu svých věcí. Samozřejmě, že všude existují své vlastní objednávky, ale všichni jsou povinni dodržovat nejjednodušší pravidla rodinné etikety. Například před vstupem zaklepejte na dveře. To je zvláště důležité pro rodiny, ve kterých vyrůstají pubertální děti.

Neodsuzujte ani nekritizujte koníčky svých blízkých (hudební preference, filmy a knihy, koníček). Je dobré, když každý alespoň jeden den v týdnu může věnovat čas své vášni, i když se ostatním nelíbí.

"Otcové a děti"

Jeden z nejvíce běžné příčiny konflikty jsou bydlení mladých a jejich rodičů na stejném obytném prostoru. Hlavní rada manželům spočívá v úctě k starší generaci. Stojí za to naslouchat lidem zkušenějším a ochotnějším. Pokud to není možné, pak se alespoň nehádejte a vyhýbejte se hádkám.

základní pravidla rodinné řečové etikety

Pro některé lidi může být obtížné pojmenovat matku nebo otce rodičů manžela nebo manželky. V takových případech se podle etikety oslovují jménem patronymic a určitě "vy".

Rodiče mladých by se zase měli zapojit do svého života a snažit se méně zasahovat do rodin dětí. Pokud k nim například přišli hosté, stačí pozdravit a odejít, a ne aktivně se účastnit bez žádosti o to. Zdvořilost a takt vám umožní zachovat rodinné vztahy.

Dětská etiketa, vlastní vzdělávání

Bez ohledu na morální principy a základy, které dítě inspiruje, se bude chovat jako jeho rodinní příslušníci. Pokud rodič vidí nedostatky ve výchově dětí a chce je napravit, musíte začít se sebou.

Když je v rodině považováno za normu vyjadřovat obscénní nadávky, pít alkohol a vést Veselý životní styl, od dětství si dítě osvojuje tento model chování a považuje jej za normu. Princip dětské výchovy je jednoduchý-Chcete vychovat dobrého člověka, Staňte se jím sami.

Kromě toho hraje společnou zábavu zvláštní roli při vytváření silného spojení mezi rodiči a dětmi. Právě v mladším věku dítě potřebuje rodičovskou péči a pozornost. Většina maminek a tatínků to hodně vysvětluje tím, že to dělají pro rodinu. Ale stále stojí za to najít čas pro děti. Společné procházky, pikniky, vyšívání a další typy volného času spojují rodinu a přispívají k harmonickému prostředí v ní.

rodinná Etiketa pro předškoláky

Primární poradenství o pravidlech rodinné etikety dětem se podává nejprve v rámci předškolního vzdělávání v mateřských školách a později v základních třídách školy. Ale hlavní zátěž ve výchově stále spadá na rodiče.

Články na téma