Mathcad je... Popis, funkce a účel

K dnešnímu dni existuje na světě mnoho softwarových produktů zaměřených na výpočet algebraických problémů. Pouze malý počet z nich však má na palubě počítačově podporovaný návrhový systém výpočetních dat. Mathcad je program s pokročilou technologií v této oblasti. Ve skutečnosti je monopolistou na trhu výpočetního softwaru.

V předloženém článku podrobně prozkoumáme, co je "Matkad", jaké funkce má tento software, jak v něm pracovat. Zjistěte také, jak se tento program liší od ostatních výpočetních aplikací.

matkad, panel nástrojů

Co je Mathcad?

Abychom zjistili, co je systém Mathcad, stojí za to nejprve definovat tento program. Tím se podaří zjistit, co představuje. Také stojí za to všimnout si, na co je práce prezentovaného softwaru zaměřena. Mathcad je především software pro výpočet zaměřený na počítačově podporovaný designový systém.

Hlavní spektrum akce je zaměřeno na přípravu interaktivních dokumentů, s výpočtem a vizualizovaným doprovodem. Jednou z nejzávažnějších výhod programu je jeho kompatibilita na jednom listu s textem, výpočty, grafy a obrázky.

Jak jste pochopili z předchozího odstavce, aplikace se používá k výpočtu různých dat, vzorců a grafů. Mimochodem, software je nepostradatelný na technických univerzitách. S ním se provádí mnoho výpočtů souvisejících s návrhem modelů a prací s inženýrskými výpočty. Aplikace je účinným nástrojem nejen ve vzdělávacím programu, ale je také velmi relevantní pro přední inženýry různých průmyslových odvětví.

Hlavní rozdíly Mathcad oproti jiným výpočtovým programům

Co zjistit hlavní rozdíly "Matkada" ze softwaru takového spektra se dostatečně obrátí na výhody programu zvažovaného v této recenzi. Můžete odkazovat na výhody především proto, že analogy nemají ty funkční a vizuální kombinace, které Mathcad kombinuje.

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody Mathcadu oproti jeho protějškům:

 1. Jednoduché rozhraní, které lze chápat na intuitivní úrovni.
 2. Velká základna referenčních informací, inženýrských i matematických.
 3. Dostupnost editorů vzorců, textu a grafoanalytických objektů.
 4. Automatický převod některých měrných jednotek na jiné.
 5. Schopnost vypočítat symbolické, numerické hodnoty.
 6. Provádějte operace se skalárními, maticovými a vektorovými veličinami.
 7. Schopnost vytvářet dvě a 3D grafické funkce.
 8. Automaticky se provádí kontrola a přepočet dimenzí v různých systémech měření veličin.
 9. Počet uživatelů na světě je přes 2 miliony.

Výše uvedené výhody odrážejí pouze malou část inovativních funkcí soustředěných v jednom programu. Upozorňujeme na skutečnost, že údaj uvedený v seznamu ve výši 2 milionů je závažný. Koneckonců, hlavními uživateli jsou vzdělávací instituce, průmyslové společnosti a různá designová centra.

Předchozí a aktuální verze programu

První vydání programu "Matkad" byl vyroben v roce 1986. První verze softwaru 1.0 vykonával svou práci v operační systém DOS. Již počáteční verze programu umožnily konstrukci 2D grafů a použití rozměrů ve výpočtech. Od druhé verze byl k dispozici Mathcad i pro Windows.

Až do verze 13.1 matematické schopnosti programu byly založeny na podmnožině počítačové algebry Maple Kernel Mathsoft (MKP). Od verze 14, "Matkad" mám nové symbolické jádro MuPAD. V roce 2006 Mathsoft Inc. byla získána společností Parametric Technology Corporation (PTS), pod jehož křídlem došlo k vydání 14. verze-PTC Mathcad. Aktualizace softwaru skončila u 15. modelu, poté měla nový název-Prime. Změny prošly i obálkou rozhraní.

K dnešnímu dni již existuje pátá verze Mathcad Prime. V novém shellu - "Prime", "Matkad" dostal nové rozhraní podobné MS Office, čímž získal plnou softwarovou kompatibilitu nejprve se sedmým operačním systémem od společnosti "Microsoft". Pátou verzi programu lze shrnout pod šablonu Mathcad pro Windows 10.

matkad, grafy

Hlavní funkce programu Mathcad

Mezi všemi možnostmi programu zdůrazníme ty nejzákladnější. Seznam některých funkcí Mathcad v níže uvedeném seznamu:

 1. Aproximace křivek.
 2. Vytváření 2D a 3D modelů v různých souřadnicových systémech.
 3. Integrace se systémy automatického návrhu a použití výsledků výpočtu jako hlavních parametrů.
 4. Výpočty v různých měřicích systémech.
 5. Výpočty statistik a teorie pravděpodobnosti.
 6. Provádění rutin.
 7. Použití řecké abecedy při výpočtech.
 8. Schopnost dokumentace všech výpočtů a výpočtů.

To je jen malá část celé funkčnosti programu. Chcete-li cítit všechny možnosti řešení Mathcad, měli byste se sami pokusit použít software.

Integrace Mathcad s jinými programy

Základní princip integrace v Mathcadu je vázán na vzájemný dokument mezi různými produkty, uživateli a systémy pro práci na jednom aktivním listu. "Matkad"- jedná se o program, který bez problémů pracuje s dalším oficiálním softwarem od společnosti PTC Creo, který je založen na systémech computer design (CAD), management (CAM), Construction (CAE).

Programové vybavení "Matkad" také se snadno integruje s software od jiných výrobců, například s programy jako "MS Excel", "MATLAB", Matverx", "Smartsketch" et al. Poskytuje pohodlí při práci s výpočty, které lze přenést do jiných aplikací a naopak. To zase poskytuje ještě větší účinnost při práci s výpočty, grafy a různými druhy modelů pro konstrukci veličin a souřadnicových systémů.

panel nástrojů

Systémové požadavky programu Mathcad

Abyste pochopili, můžete s tímto softwarem pracovat, měli byste znát jeho systémové požadavky. V prvních verzích byly samozřejmě požadavky na systém zanedbatelné, stejně jako schopnosti počítače v té době, které se nazývaly elektronický výpočetní stroj. Novější verze se zase staly mnohem náročnějšími na hardware PC, nejsou však kritické jako požadavky mnoha aplikací v oblasti zpracování obrazu a navrhování objektů. Mimochodem, můžeme poznamenat, že existuje ruská verze Mathcad se všemi dostupnými nástroji pro práci v programu.

Pojďme tedy zjistit systémové požadavky, které musí vyhovovat dostupným verzím "Matkada":

 1. Procesor je 32bitový nebo 64bitový 2jádrový, taktovaný na 800 MHz nebo vyšší, v závislosti na verzi (doporučeno 1,5 Mhz).
 2. Od 256 MB RAM (doporučeno 2 GB).
 3. 1,75 GB volného místa na disku (350 MB pro Mathcad, 1,4 GB pro dočasné soubory během instalace).
 4. Jednotka CD-ROM nebo DVD (pouze pro instalaci z disku).
 5. Grafická karta SVGA nebo vyšší.
 6. Monitor XGA s rozlišením 1024 × 768 (nebo více) s 24bitovými (nebo více) barvami.
 7. Myš nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení. matkad, inovátor grafických modelů

Programové vybavení:

 1. Operační systém Windows XP (SP1, SP2, SP3), Windows Vista( SP1), Windows 7 nebo Windows XP x64( SP2), Windows Vista x64( SP1), Windows 7 x64, Windows 8 (x64), Windows 10 (x64).
 2. Microsoft .NET Framework 3.5
 3. MSXML 4.0 SP2
 4. Microsoft Data Access Components 2.8
 5. Internet Explorer 5.0 a vyšší.

Základní nástroje v programu Mathcad

Stejně jako každý program má Mathcad panel nástrojů. Výše uvedený článek popsal funkce a funkce aplikace. Nyní stojí za to zjistit, jaké jsou hlavní nástroje pro provoz má. Panel nástrojů se skládá ze čtyř hlavních komponent:

 1. Standard-nezbytné pro provádění velkého počtu operací, jako je práce se soubory, úpravy zadaného materiálu, vkládání objektů atd.
 2. Formatting-pro formátování textu a vzorců.
 3. Math-pro vložení matematických symbolů a operátorů do pracovních dokumentů.
 4. Resources-pro volání zdrojů "Matkad". matkad panel nástrojů

Matematický panel nástrojů v Mathcadu

Kromě hlavního panelu nástrojů "Matkade" k dispozici je také rozbalený matematický panel pro práci s různými výpočetními operacemi. Zahrnuje:

 • "Kalkulačka" - provádí vkládání základních matematických operací.
 • "Grafik" - slouží k vložení grafů.
 • "Matice" — nezbytné pro vložení maticových operátorů a přímo matic.
 • "Projevu" - slouží k provozu operátorů správy výpočtů.
 • "Počet" - umožňuje přístup k vložení příkazů integrace, diferenciace, součtu.
 • "Booleovské logické operátory" - pro umístění logických operátorů do dokumentu.
 • "Programování" - provádět programování prostředky "Matkad".
 • "Řecké symboly" - pro práci s řeckými symboly.
 • "Symbolický" - pro práci s operátory znaků.

Tímto způsobem jste se naučili, z čeho se panely nástrojů v programu skládají "Matkad". Nyní se můžete snadno vypořádat s prací v popsaném prostředí programové vybavení.

Matkad Prime dvě okna

Implementace a školení v softwarovém prostředí Mathcad

Mathcad je program, který je celosvětově široce přijímán především díky své funkčnosti. Mnoho společností zabývajících se programováním různých softwaru také poskytuje školení a implementaci svého produktu. Parametric Technology Corporation (PTS) není výjimkou. Je to ona, kdo se seznámí s produktem zaměstnanců společnosti nebo společnosti, která souhlasila s používáním softwaru.

Parametric Technology Corporation je celosvětově uznávaná a certifikovaná společnost pro školení a distribuci svého produktu. Školení se provádí pomocí patentované techniky (PTC) a také přizpůsobené podnikovým funkcím. Vedoucím ve směru školení a implementace je Dmitrij Kiryanov, který má s takovým softwarem 15 let zkušeností. Na internetu jsou k dispozici kurzy s videostudiem práce s popsaným softwarem.

Jak pracovat v Mathcadu

Mathcad není nejjednodušší, ale ani nejsložitější program. Určité dovednosti pro práci s takovým softwarem musí mít. Pokud nemáte žádné zkušenosti, jak bylo řečeno výše, existují kurzy a videonávody. Abyste mohli používat funkce programu, musíte zvládnout dovednosti používat panel nástrojů a vestavěné operátory. Po přečtení několika vět se samozřejmě nebudete moci naučit pracovat v takovém programu, takže byste se měli snažit zvládnout všechny jemnosti práce s funkčností "Matkada".

matkad, výpočty

Závěr

Na základě výše uvedených informací jste se mohli dozvědět, co je program pro řešení problémů počítačové algebry zaměřený na počítačově podporovaný návrhový systém. V předloženém materiálu byly také řešeny otázky funkčnosti "Matkada" a jeho systémové schopnosti pro provádění určitých úkolů. Stručně řečeno, klíčová otázka, Co je Mathcad, byla podrobně popsána v článku.

Články na téma