Hlavní použití antracenového oleje

Dřevo je náchylné k poškození hmyzem a houbami, které se objevují kvůli vlhkosti v něm. Udržování sucha je nejlepším preventivním opatřením. Organická antiseptika se používají k impregnaci nebytových prostor. Jedním z nich je antracenový olej, který má řadu dalších vlastností.

Nádoba s antracenovým olejem

Popis

Antracenový olej je produktem destilace uhelného dehtu, jeho barva je zelenožlutá. Limity varu látky jsou v rozmezí 280-360 °C. V procentech složení zahrnuje antracen (5%), fenantren (20%) a karbazol (6%), zbytek tvoří další aromatické sloučeniny. Vyznačuje se ostrým a nepříjemným toxickým zápachem způsobeným fenolem a sloučeninami síry. Při práci s ním odborníci nosí ochranné brýle a pracovní oděvy.

Neopatrnost při práci plné přijetí edém století, podráždění sliznic, pálení a svědění kůže. Při přímém kontaktu s pokožkou způsobuje popálení. Oblasti kůže nechráněné speciálním oblečením jsou namazány hustou látkou: glycerin, škrob nebo želatina.

Antracenový olej má následující teplotní vlastnosti:

  • bod vzplanutí — 141 °S;
  • teplota vznícení — 171 °S;
  • Teplota samovznícení — 548 °S;
  • limity zapálení par — 120 °S a 160 °S.

Po ochlazení produktu dochází k uvolnění měkké hmoty, která se skládá hlavně z antracenu.

Láhev antracenového oleje

Získání oleje

Antracenový olej se získává koksováním pryskyřice, která se tvoří v podobném procesu s uhlím, koksem a plynem. Chlazení této frakce poskytuje surový antracen v krystalickém stavu. Po filtraci zůstává kapalná fáze, což je antracenový olej. V rostlinách sazí se nazývá uhelný olej a používá se k výrobě sazí. Pro stejné účely se používá i jeho druhá frakce.

Antracenový olej: aplikace

Z popsané látky se získají fluoren, fenantren, fluoranten a indol. Za tímto účelem se kapalná látka vystaví nízkým teplotám, poté se odfiltruje sediment složený z antracenu o 15 % . Dále se promyje rozpouštědly, ve kterých se antracen nerozpouští dobře. Zůstává tedy směs obsahující 20% karbazol. Je přeměněn na síran pomocí benzenového roztoku.

Pokud jde o výrobu sazí, musí antracenový olej nebo jeho frakce splňovat dva požadavky: obsahovat méně než 1,5% vlhkosti a mít odtok až 360 více než 65 %. Toto organické antiseptikum se široce používá k produkci aktivních sazí.

Pro impregnaci dřeva a technického uhlíku se antracenový olej připravuje speciální metodou. Je nutné izolovat surový antracen z frakce, což vede k potřebě specializovaného vybavení. Koncentrace krystalického produktu je malá, což umožňuje použití míchacích strojů pro tyto účely. Jsou to obvykle horizontální nádoby s periodickými laloky. Jejich chlazení probíhá proudem vody přes vnější povrch. Při 70-80 °S Dodává se antracenová frakce, často se s ní dodává absorpční olej. Proces pokračuje, dokud krystaly nevypadnou. Složitost spočívá ve vysoké viskozitě, což ztěžuje difúzi složení.

Potřeby antracenového oleje lze nalézt také v medicíně. Derivátové oleje se používají v různých zdravotnických prostředcích. Farmakoterapeutický účinek závisí na chemické struktuře. Deriváty antracenu mají:

  1. Regenerační a stimulační účinek.
  2. Projímavý účinek.
  3. Diuretický a nefrologický účinek.
  4. Produkují choleretický účinek.
  5. Mají protizánětlivý a antibakteriální účinek.
Roztok antracenového oleje

Závěr

Přípravky vyrobené na bázi antracenového oleje jsou insekticidní, fungicidní a baktericidní. Impregnace dřeva tímto složením zabraňuje rozvoji černé rakoviny ovoce a lišejníků. Je jednou z nejlepší pro hromadná výroba díky rozsáhlým možnostem použití.

Články na téma