Cenové rozpětí: definice, účel a typy

Cenové rozpětí je měřítkem hodnoty mezi horní a dolní hranicí pro podobné zboží v daném časovém období. Všechny výrobky, které jsou za cenu blíže ke spodní hranici, se vztahují k nekvalitním výrobkům podle tržního chápání spotřebitelů. Položky, které dosahují nejvyššího cenového rozpětí, jsou vnímány jako dobré, ale nemají dostatečný obrat. To je vysvětleno skutečností, že spotřebitel považuje náklady za předražené a nespěchá se rozloučit s penězi.

Více o definici

Jakékoli zboží musí být před vstupem na trh správně oceněno. Existuje určitý interval nákladů na podobné zboží. Na základě jeho horních a dolních ukazatelů můžete nastavit konečnou cenu produktů. Hlavním úkolem je zohlednit finančně odlišné segmenty populace při prodeji na trhu. Pro výpočet můžete také použít názor spotřebitele na úroveň ceny kategorie produktu. Použití těchto dvou metod společně není vyloučeno.

Internetový obchod

Obecně jsou na trhu současně přítomny produkty různého cenového rozpětí. To vám umožní co nejvíce uspokojit potřeby různých kategorií populace.

Analytika a předpovědi

Prodejci a kupující mají zvýšený zájem o metriku, jako je průměrné cenové rozpětí trhu. Obě tyto skupiny musí provést určitý obchod, ve kterém konečná částka bude vyhovovat oběma stranám. To je také zajímavé pro odborníky a průzkumníky trhu. Pomocí metrik rozsahu a přímého odhadu spotřebitele jsou vytvářeny analýzy a předpovědi. Přímá analýza hodnotových úrovní zaujímá jedno z prioritních míst v takových úsudcích.

K určení přesného cenového rozpětí bude nutné provést výzkumnou práci.

 1. Proveďte analýzu cen zboží v této kategorii.
 2. Dotazujte zákazníky na ukazatele hodnoty pro konkrétní produkt.
 3. Zkombinujte výsledky obou analýz.

Na výstavě určité částky používají se hlavně specifické skupiny úrovní. Je důležité zvážit, že psychologie kupujícího je taková, že vždy usiluje o nízkou cenu.

Spokojenost kupujícího

Stanovení přijatelné hodnoty

Psychologická složka má v takových výpočtech jednu z nejdůležitějších rolí. Zboží každodenní poptávky bude přijatelné kupujícím za stejnou cenu, která je již na trhu. Výše uvedené ukazatele vyděsí spotřebitele. Nabídky, které nejsou komoditami každodenní poptávky, vyžadují pozornější přístup. Zde stojí za zvážení regionu a oblasti umístění těchto produktů. Je také důležité vzít v úvahu finanční ukazatele různých kategorií lidí, analyzovat poptávku kupujícího po podobném zboží. Přesná studie každého z nich těchto parametrů ukáže možné konečné náklady na produkt.

Výběr vhodného cenového rozpětí

Po vstupu na trh mohou společnosti změnit zásady na základě změn metrik v cenovém rozpětí na vyrobenou položku.

Hlavní typy rozvoje hodnoty

Analýza rozsahu a prognózy cen se provádějí za účelem pochopení trhu: existují možnosti, jak zvýšit hodnotu, nebo stojí za to ji snížit. K takovým akcím může dojít poklesem nebo zvýšením poptávky po zboží. Patří sem také neustálý pohyb ceny na jednu z úrovní.

Nakupování

Existují tři hlavní fáze změny nákladů:

 1. Původní cena. Jinak bod, ze kterého zboží vstoupilo do obchodu. Toto číslo bude považováno za nejnižší cenu. Zde se také bere v úvahu možnost zvýšení na maximální úroveň, aby se dosáhlo dobrého zisku.
 2. Ztráty. V rozsahu lze rozlišit ukazatel ceny, kde tržby byly mnohem nižší než ostatní. To se bere v úvahu pro pochopení kupujícího. Je také možné extrahovat takový indikátor z dalšího použití.
 3. Bod uzavření rozsahu. Ta cena, která přináší nejvíce zisku a v tuto chvíli nepotřebuje změnu. Bude považována za nejvyšší ukazatel.

Časové mezery

V bodě uzavření rozsahu jsou konstruovány různé obchodní systémy. Správná analýza ceny může být skvělým vodítkem pro její budoucí zvýšení. To se snadno používá na burzách a na trhu "Forex".

Cenové rozpětí může být široké a úzké v metrikách. První možností je parametr hlavní části podobného zboží po celou dobu. Úzký jsou malé intervaly v hodnotách nákladů za přijaté časové období. Široké cenové rozpětí se počítá méně často. Vše však závisí na konkrétní situaci. V různých případech je nutné určit, jaké cenové rozpětí bude tentokrát zohledněno.

Rozmanitost zboží

Co ovlivňuje pohyb cen

Celý trh je obvykle rozdělen do kategorií zboží. Každá z nich je určena pro konkrétní skupinu lidí. Existují také některé koncepty komoditního umístění. To vám umožní přesněji pochopit, která cena by měla být stanovena jako konečná. Existují některé vnější a vnitřní faktory ovlivňující tvorbu hodnoty:

 1. Důvody a cíle kupujícího sledované při výběru konkrétního produktu.
 2. Úroveň příjmu spotřebitele, pro kterou jsou vypočítány tržby.
 3. Poptávka po zboží.
 4. Ceny u hlavních konkurentů.
 5. Spotřebitelské morální základy a psychologie ve správné kategorii.
 6. Vliv norem a zákonů Ruské federace na ceny tohoto produktu.
 7. Zdanění.
 8. Míra inflace v současné době v zemi.
 9. Ekonomický stav státu.
 10. Ukazatele na devizovém trhu.
 11. Zahraniční politika Ruské federace.
 12. Plnění cílů reklamní společnosti a správné stanovení ceny.
 13. Obchodní plán společnosti.
 14. Účtování nákladů na údržbu organizace, nákup surovin atd.

Jakékoli zboží na trhu, nezáleží na jaké značce a výrobci, je vždy určeno pro zisk společnosti. To je hlavní cíl každé organizace. Správný přístup k hodnotě a určení cenového rozpětí je proto integrální a jeden z nejdůležitější části práce před uvedením produktu na trh.

Nakupování v obchodě

Důležitost porozumění obchodní situaci

Jsou to vizuální ukazatele, které pomohou přinést zisk z výroby. Zohlednění názoru a poptávky kupujícího je nezbytné pro pochopení trhu pro každý produkt. Rozsah jakéhokoli produktu bere v úvahu psychologii spotřebitele.

Rovněž je třeba podrobně prozkoumat všechny typy definice, jako je cenový interval. Rozlišujte kategorie produktů a typy cen. Věnujte pozornost nerovnostem ve finančních ukazatelích skupin spotřebitelů. Podrobná studie zákazníků, na které se zaměřuje prodej zboží, jistě dobře ovlivní propagaci společnosti.

Mnoho velkých organizací provádí studium a analýzu oblasti ceny svého zboží, vytváří grafy dostupné běžným občanům. V nich můžete vidět jak poptávku spotřebitele, tak výsledky průzkumů požadované kategorie lidí.

Články na téma