Berou do armády hiv? Zdravotní omezení pro službu v armádě. Jak se přenáší hiv

Každý mladík v určitém okamžiku svého života čelí předvolání k vojenské službě. Zároveň má budoucí voják mnoho otázek, z nichž jedna je, zda berou HIV do armády? Je možné projít vojenskou službou v přítomnosti tak závažného chronického onemocnění?

Co je HIV?

Tato infekce je virové onemocnění lidského imunitního systému, při kterém její odolnost oslabuje a je náchylnější k různým druhům patogenů a nádorů.

K onemocnění dochází, když se virus lidské imunodeficience dostane do těla. HIV může žít pouze v organickém prostředí. Neví, jak se vyvíjet sám, k tomu potřebuje životaschopnou buňku, ve které může přetrvávat genetická informace. Následně se stává jakousi "továrnou" na výrobu virů.

Ruští vojáci

Detekce nemoci

Po dlouhou dobu si člověk nemusí všimnout, že je infikován. Přitom se bude po mnoho let cítit zdravě. Když se však počet buněk imunitního systému sníží na kritickou úroveň, člověk věnuje pozornost tomu, co onemocní častěji než obvykle, poté jde na schůzku s odborníkem a dostane neuspokojivou diagnózu. O nemoci se můžete dozvědět také zcela náhodou, například při lékařském vyšetření před přijetím do armády.

Pronikání viru do těla

Než odpovíte na otázku, zda se do armády berou s HIV, zvažte hlavní faktory infekce. Tuto informaci by měl znát každý. Jak se přenáší HIV a jakým způsobem vstupuje do těla?

Naštěstí HIV není přenášen vzduchem. K pronikání do těla dochází kontaktem s tělními tekutinami: krví, mateřským mlékem, spermatem, vaginálním výtokem. Virus se nepřenáší slinami, močí a potem.

HIV lze získat následujícími způsoby:

  1. Při transfuzi krve od osoby, která je nosičem. Každý dárce musí před provedením testu na HIV. Bohužel ve většině případů lékařské služby nezahrnují kontrolu dárcovské krve. Pro potenciálního příjemce to není bezpečné. HIV pozitivní lidé nemohou být dárci.
  2. Při použití nesterilního piercingového zařízení a tetování.
  3. Při nechráněném pohlavním styku. Tato příčina infekce je hlavní, představuje více než 70 % případů.
  4. Při použití holicích strojků a zubních kartáčků jiných lidí.
  5. Při přenosu viru z infikované matky na plod (během těhotenství) nebo na novorozené dítě(během a po porodu).
  6. Při sekundárním použití stříkačky dříve používané infikovanou osobou.

Posledním a nejzávažnějším stadiem HIV je AIDS (syndrom získané imunodeficience). Názor většiny lidí, že každý HIV pozitivní člověk má AIDS, je zavádějící. Lidé infikovaní HIV mají příležitost žít dlouhý život podstupováním včasné léčby. Toto onemocnění může být infikováno zcela náhodou, protože nikdo není imunní vůči smrtelnému kontaktu s nosičem. AIDS se však vyskytuje pouze tehdy, když člověk nesleduje své zdraví, nepodstupuje léčbu a přivádí tělo do kritického stavu.

Berou do armády HIV?

Při náboru do vojenské služby musí branec složit provizi za definice jeho fyzické a psychologické stavu. Vyšetření se provádí přímo na místě odvolání. Po absolvování Komise v osobním případě brance jsou uvedeny informace o tom, zda je způsobilý ke službě nebo zda má nemoci neslučitelné s ní.

Kritéria výběru

Během lékařského vyšetření mladí lidé provádějí testy, mezi nimiž jsou povinné testy na přítomnost HIV. Během lékařské komise v armádě nemůžete odmítnout jejich kapitulaci. Seznam povinných analýz je uveden v příslušných dokumentů. Berou do armády HIV? Rozhodně ne!

Po zjištění tohoto onemocnění dochází k bezpodmínečnému stažení z vojenského účetnictví, bez ohledu na stadium onemocnění. Mladému muži je přiřazena kategorie D. Je osvobozen od služby a zároveň dostává vojenský lístek, který zobrazuje důvod provize. Pokud je branec zařazen do kategorie D, znamená to, že nebude povolán ani během války. Toto onemocnění je stoprocentním zdravotním omezením pro službu v armádě.

Proč nositelé viru nejsou povoláni?

Existuje několik důvodů, proč potenciální voják získává status nevhodného pro službu:

  1. Potřeba chránit ostatní před infekcí. Vojenský komisariát nemá právo nechat infikovaného mladíka ve službě. Protože vojáci často používají běžné hygienické výrobky (holicí strojky, žínky), existuje možnost šíření viru. Riziko infekce tímto způsobem je minimální, ale ohrožení zdraví vojenského personálu je nerozumné.
  2. Ochrana nejvíce nemocných. Jak HIV postupuje, tělo oslabuje a dokonce i nejběžnější nachlazení může být nebezpečné.

Po zjištění nemoci je infikovaný okamžitě zapsán do seznamu lékáren, protože každý infikovaný by měl stát na zvláštním účtu.

HIV a armáda

Je možné udržet diagnózu v tajnosti?

Mnoho lidí zajímá, zda je možné skrýt svou nemoc a dostat se do řad vojáků. Jediným způsobem je vyhnout se testování přítomnosti nebo nepřítomnosti viru. Je téměř nemožné to udělat, protože toto diagnostické opatření je povinné.

Díky vybavení moderní medicíny a novým technologiím je možné určit přítomnost infekce HIV co nejpřesněji. Pokud se výsledek analýzy ukáže jako pozitivní, lékaři Komise nařídí řadu dalších kontrol k odstranění pochybností.

Nemoci neslučitelné se službou

Pokud je branec informován o své diagnóze, neměl by se snažit tuto skutečnost skrýt. V každém případě bude přítomnost nemoci potvrzena.

Mladí lidé, kteří si jsou vědomi své diagnózy, musí nejen poskytnout osvědčení od SC, ale také musí informovat o nemoci terapeuta provádějícího vyšetření.

Zajímavé informace: HIV u mužů je o něco častější než u žen.

Léčba a kontrola

K dnešnímu dni nebyly vyvinuty žádné léky na tuto smrtelnou nemoc, ale to není důvod k poklesu srdce. V případě onemocnění je možné udržet HIV pod kontrolou systematickým navštěvováním specialisty a prováděním nezbytné terapie. Pouze v tomto případě existuje šance vést plnohodnotný život jako normální člověk a dokonce mít zdravé dítě.

Terapie zahrnuje užívání některých léků. Mnoho z nich je pro infikované životně důležité. Například antiretrovirové léky. Jedná se o léky používané k boji proti infekci HIV. Poskytují příležitost udržovat zdraví ve stabilním stavu po dlouhou dobu.

Voják musí být zdravý

Nejlepší lék

Kombinace několika ARP, často označovaných jako "léčivý koktejl", působí mírněji a vykazuje větší účinnost. Bohužel tento lékařský lék je drahý a v mnoha zemích světa dosud není k dispozici. Levnější analogy se však také dokonale vyrovnávají se svým hlavním úkolem, kterým je udržování vitálního tónu a celkového uspokojivého stavu těla pacienta.

Pokud infikovaný odmítne užívat antiretrovirové léky, HIV se změní na AIDS. Jak rychle virus zničí tělo je těžké říci. Vše závisí na stadiu detekce onemocnění, individuálních charakteristikách infikovaných a správném předepisování léků.

Armádní zákony

Kromě užívání léků je také velmi důležité udržovat si vlastní zdraví, například: dodržujte vyváženou stravu, v případě potřeby odpočívejte a zabraňte vzniku stresových situací.

Články na téma