Aspirační test: typy, účel a vlastnosti vedení

Pro kvalitativní provádění různých lékařských postupů byl vyvinut soubor manipulací, jejichž cílem je zabránit možným komplikacím. Jedním z nich je aspirační test. O tom, co to je, pro co platí, jak se provádí, je popsáno níže.

Fyzika a medicína

Bez vzduchu nemůže člověk žít několik sekund. Tato přírodní směs, mnoho plynů, stejně jako jejich nepřítomnost - vakuum, se široce používá v lidské činnosti. Například v medicíně a některých oblastech výroby se používá aspirační metoda odběru vzorků. V medicíně tento termín označuje několik konceptů:

 • postup umožňující odběr materiálu pomocí vakua;
 • fyziologický proces založený na účinku "sání", vyplývající z poklesu tlaku.

V článku se podíváme na další koncept používaný v lékařské praxi zvaný aspirační test. Jako fyzikální jev je aspirace procesem sání vzduchu pomocí speciálních nástrojů nebo přístrojů, který je poté studován a analyzován na obsah látek ve zkoumaném materiálu.

pozitivní aspirační vzorek

Význam vzorku

V medicíně se aspirační vzorek používá k sebekontrolě zdravotnického personálu při manipulaci, například při podávání injekce, jakož i při odběru biomateriálu pro účely jeho dalšího studia. Používá se v ekologii, při hygienických a epidemiologických kontrolách a v průmyslu, aspirační metoda odběru vzorků vzduchu umožňuje analýzu plynu nebo kapaliny. Technika aspirace je jednoduchá a v mnoha případech nevyžaduje složité vybavení. Utažením studovaného materiálu do speciálního vybavení pomocí uměle vytvořeného vakua může odborník dokonce vizuálně, pokud je to stanoveno použitým algoritmem práce, určit přítomnost nebo nepřítomnost určitých inkluzí. Odběr vzorků vzduchu aspirační metodou je rychlý a poměrně informativní způsob, jak získat potřebné informace o složení a kvalitě plynu. V medicíně umožňuje aspirace biologické tekutiny kompetentní a kvalitní sebeovládání zdravotnického pracovníka při podávání injekcí. Koneckonců, dodávka léčiva by měla být prováděna určitým způsobem: některé léky by měly okamžitě vstoupit do krve, jiné látky by měly být dodány intramuskulárně. Je to proces správnosti stagingu injekce, který umožňuje sledovat aspirační vzorek.

Anestezie

Sebeovládání aspirací během procedur bylo rozšířeno mezi zdravotnickými pracovníky, protože parenterální podávání léků se používá téměř ve všech oblastech medicíny. Anestezie není výjimkou. Lék musí jednat určitým způsobem v závislosti na stanovených úkolech. Aspirační test v anestezii je způsob kontroly před podáním léku injekcí, aby se zajistilo správné umístění jehly injekční stříkačky pro dosažení požadovaného výsledku. Místní práce anestetika je zajištěna jeho zavedením do extravaskulárního prostoru. To je přesně to, co předběžný plot prostředí, kde jehla s aktivní složkou zasáhla, může určit.

aspirační test v anestezii

Stomatologie

Aspirační test ve stomatologii-technika, která vám umožní posoudit kvalitu nadcházející anestézie. Ve stomatologii existuje mnoho typů podávání úlevy od bolesti, liší se jak způsobem podávání analgetika, tak místem jeho zavedení. Aspirační test však musí být v každém případě povinným předběžným postupem. Zubní anestézie by se neměla dostat do krevního řečiště a šířit se do okolních tkání a orgánů. Jeho cílem je místní práce, která poskytuje úlevu od bolesti provádění postupu na malé ploše ústní dutiny. V zubní praxi se používají speciální injekční stříkačky, které mají nejen všechny klasické části tohoto nástroje, ale také speciální zařízení na pístu, která jej správně drží při vytváření translačního a vratného pohybu. V současné době je provádění aspiračního testu ve stomatologii pomocí injekční stříkačky s kapry považováno za nejpohodlnější a technologicky promyšlený způsob podávání anestetika a posouzení správnosti manipulace.

aspirační vzorek karpulární stříkačkou

Kosmetologie

Estetická medicína se vyvíjí rychle. Ale postup, jako je injekce, zůstává nejběžnější způsob podávání léků a kosmetických přípravků v podkožních a hlubokých vrstvách epidermis. Při tomto postupu je embolizace tkáně potenciálně nebezpečná. Aby se předešlo nepříznivým důsledkům intervence, provádí se aspirační test v kosmetologii. Co je to manipulace? Jeho účelem je kontrolovat správné umístění zdravotnického nástroje pro dosažení kvalitativního výsledku s minimálními komplikacemi. Při provádění intervence musí odborník vzít v úvahu mnoho faktorů, jedním z nich bude individuální schéma vaskulatury pacienta. Proto test, který vám umožní ověřit správnost postupu, prostě nutné. Například, pokud se během postupu injekce gelu do podkožní vrstvy účinná látka dostane do krevní cévy, bude to příčinou narušení průtoku krve a poté ischemie a nekrózy. V některých případech je navíc indikováno retrográdní zavedení speciálního materiálu, což také zahrnuje použití aspirace.

pozitivní aspirační vzorek

Odběr biomateriálu

Provedení lékařské manipulace s jejím cílem může mít také stažení cytologického vzorku pro její výzkum. Pomáhá také aspirační test. Potřebu biopsie stanoví například lékař. Tento postup se často provádí současně s jinými diagnostickými opatřeními, například s bronchoskopií, kolonoskopií atd. Odběr tkanin nebo tekutin, nezbytné pro analýza se provádí buď injekční stříkačkou, nebo aspirační pistolí-výkonnější konstrukcí určenou pouze pro tyto účely. Cytologický test je poté dodán do laboratoře ke studiu, takže je to postup odběru, který je nejvýznamnějším krokem biopsie.

aspirační způsob odběru vzorků vzduchu

Mikrobiologie

Zvláštní význam je kladen na postup, jako je aspirační metoda vzorkování vzduchu, mikrobiologie. Věda, která studuje obyvatele mikrokosmu, pomáhá rozvíjet mnoho oblastí znalostí a lidských činností, s přihlédnutím a využitím životních funkcí mikroorganismů. Aspirační vzorky přívodu vzduchu jsou široce používány při provádění hygienických a epidemiologických kontrol. Kromě toho je odběr materiálu nejdůležitější fází, na jejímž správném provedení závisí kvalita provedené analýzy. Aspirační test v tomto případě - nucená metoda srážení mikroorganismů z okolního prostředí na živný materiál nebo speciální zachycovací kapalinu. Odborníci tak mohou sledovat jejich růst a provádět výzkum.

Metody odběru vzorků v medicíně

V medicíně se stejná injekční stříkačka používá jako aspirační zařízení. Hlavní princip práce zařízení a zařízení pro manipulaci s aspirací-vakuové sání média. Například zpětný pohyb pístu stříkačky, který vytváří podtlak.

Technika kontroly správnosti injekce doporučuje dodržovat následující algoritmus:

 1. Píst injekční stříkačky, který je již umístěn v pracovní poloze, musí být jemně tažen zpět na sebe, aniž by vynaložil zbytečné úsilí.
 2. Zdvih pístu může být pouze 1 až 2 milimetry, aby se dosáhlo dostatečného odsávání.
 3. Je nepřijatelné měnit polohu injekční stříkačky jak během aspiračního testu, tak během stagingu injekce. Za tímto účelem je upevněn pomocí zarážky prstenem a malíčkem zdravotnického pracovníka provádějícího postup.
 4. Pokud je je jehla tenká, může trvat několik sekund, než se výsledky vzorku objeví. Pokud je vzorek pozitivní (což závisí na zamýšleném výsledku), pak se injekce umístí na místo bez posunutí jehly. Pokud je výsledek vzorku negativní, pak jehla nebo posunuta o několik milimetrů, aniž by byla vyjmuta z tkání, nebo změní samotné místo vpichu.

Při podávání injekce do vysoce vaskularizované oblasti může být pro výběr optimálního místa postupu zapotřebí několik aspiračních vzorků.

Nástroje pro provádění analýzy

Manipulace pro odběr materiálu a sledování očekávané výsledky vyžaduje použití speciálních nástrojů nebo zařízení. V medicíně je takovým nástrojem injekční stříkačka s jehlou. Například aspirační vzorek karpulární injekční stříkačkou je široce používán ve stomatologii. Tento nástroj může mít několik konstrukčních variant, které závisí jak na samotné karpule (dvoukomorová baňka obsahující anestetikum a léčivý roztok), tak na konstrukci pístu. Výsadou takové sady nástrojů je aspirační test ve stomatologii, i když konstrukční vlastnosti, umožňuje fixaci jak samotného nástroje, tak pohybu pístu (jak přímého, tak zpětného), používá se v mnoha odvětvích medicíny, kde je nutná injekce. V praxi se také používá aspirační pistole-výkonnější zařízení určené k odběru biomateriálů. V medicíně není aspirace pouze čistě lékařskými postupy. Například mnoho rodičů ví, co je aspirátor-speciální hruška s tryskou, která vám umožní odstranit obsah nosní dutiny kojeného dítěte, které se již nemůže zbavit nahromaděného hlenu.

Širší sada nástrojů se používá v jiných oblastech lidské činnosti, kde je nutné provádět environmentální plot. Odběr vzorků vzduchu aspirační metodou v hygienické epidemiologii se provádí pomocí následujících nástrojů:

 • seitzova aparátu;
 • krtovův aparát;
 • bakteriolovitel Rechmenského;
 • Andersenovy přístroje;
 • zařízení Dyakonov;
 • zařízení pro odběr vzorků vzduchu (POV-1);
 • zařízení Kiktenko;
 • vzorkovač aerosolový bakteriologický (pub-1);
 • elektroprecipitátor bakteriální-virový (BVEP-1).

Takové množství aspiračních zařízení v hygienické epidemiologii a dalších oblastech vědy naznačuje, že každý z nich má své vlastní nedostatky nebo není schopen vykonávat komplex funkcí nezbytných v každém případě.

Aspirační zařízení pro odběr vzorků vzduchu je nástroj nebo přístroj používaný v průmyslu nebo při provádění hygienických a epidemiologických kontrol. V závislosti na podmínkách se používají přípravky, které umožňují utažení vzduchu filtrováním jeho obsah pro následné studium nebo odstranění.

Zařízení pro aspiraci a extrakci pevných prvků ze vzduchu jsou široce používána v dílnách průmyslových i amatérských. Například během zpracování dřeva se vzduch odebírá zpod nástroje spolu s třískami, které se oddělují a odvádějí z pracoviště.

Pokud příliš nevěnujete pozornost některým vlastnostem, lze jakékoli odsávací zařízení pracující na násilně negativním tlaku nazvat aspirační.

aspirační metoda odběru vzorků vzduchu mikrobiologie

Faktory aktivity

Aspirační test je účinným způsobem kontroly prováděné lékařské manipulace i plotu materiálu pro jeho další studium. Jakýkoli lékařský postup musí být nejprve Bezpečný. K posouzení rizika a účinnosti aspirační manipulace musí odborník zvážit několik faktorů:

 • reologie, tj. tekutost, léčiva a odebíraného biomateriálu;
 • geometrické parametry jehly: její průměr a délka;
 • rozměry samotné stříkačky, její rozměry a tím i fyzické možnosti vytvoření zpětného tlaku;
 • čas aspirace;
 • hodnota zpětného tlaku;
 • krevní tlak pacienta.

Výsledek

Pozitivní aspirační vzorek závisí na výsledku, který je třeba získat při jeho provádění. Při intravenózní injekci je pozitivní považován za test, jehož výsledkem je přítomnost malého množství krve v injekční stříkačce. To znamená, že jehla je intravaskulární. Takové testování však není vždy zcela adekvátní, takže při provádění některých lékařských manipulací, například při "vstřikování" silikonu nebo jiných tekutin do vrstev kůže, je třeba dbát na to, aby výsledkem postupu nebyla embolizace tkání, která může vést k vážným komplikacím, až po nekrózu.

aspirační test v kosmetologii co to je

Závěr

Aspirační test je jedním z účinných a rychlých způsobů, jak posoudit správnost lékařské manipulace. Ale jeho spolehlivost, jak říkají odborníci a základy fyziky, závisí hlavně na hustotě a reologických vlastnostech pracovního materiálu. Metoda je rozšířená nejen v lékařské praxi, ale také při zkoumání kvalitativního složení vzduchu. K provedení aspiračního postupu v každé oblasti jeho použití se používají vlastní zařízení a nástroje. Zejména pro hodnocení kvality a složení vzduchu se používají zařízení, která zachycují pevné látky, jakož i mikroorganismy a bakterie.

Články na téma