Mediastinální rakovina: příčiny, příznaky, diagnostika, léčba

Mediastinální nebo plicní rakovina jsou docela děsivé diagnózy, které se v posledních letech začaly vyskytovat dříve než dříve. Novotvary v mediastinální oblasti jsou lokalizovány v mediastinální části hrudní kosti. Je obvyklé rozdělit tuto oblast na tři zóny: horní, střed, dolní. Další tři oddělení se nazývají centrální a umístěná vzadu a vpředu. Každý z nich se může stát oblastí lokalizace maligního procesu.

Teorie a rozdělení do skupin

Všechny případy rakoviny mediastina a plic jsou rozděleny na nemoci, které se objevily v této zóně, a také se zde rozšířily z jiných částí těla. V prvním případě se mluví o primární formě onemocnění. Druhým je důsledek šíření metastáz, přičemž původní ohnisko leží někde mimo určenou zónu. Tento typ nemoci se nazývají sekundární. Lékaři znají pseudotumory, relativně často detekované v mediastinální zóně. Mohou to být aneuryzma, cysta. První je častěji detekován na velké krevní cévě. Cysty jsou různé: perikarda, průdušky způsobené infekcí Echinococcus. Může dojít k růstu lymfatických uzlin.

mediastinální rakovina symptom

Obecná teorie

V ICD je mediastinální rakovina kódována šiframi s 38.138.1-38.138.3. Mimo jiné maligní patologické procesy této zóny nejčastěji odhalují lymfom, thymom, teratom, feochromocytom. Riziko maligního procesu je vyšší, pokud se v přední mediastinální zóně objeví velká formace. Mezi jinými možnostmi umístění jsou zde častěji pozorovány případy relativně bezpečného průběhu.

Mezi primárními jsou často neurogenní nádory, zejména neurinomy. Mezi lymfoidními formami se rozlišují lymfo -, retikulosarkomy. Existuje nebezpečí fibro -, angio -, liposarkomu. Rakovinné procesy mohou ovlivnit mezenchymální tkáň. Možná vzhled seminomu, chorionepiteliomu.

Obecné projevy a objasnění

Příznaky mediastinální rakoviny zahrnují celkovou slabost pacienta a zhoršenou rytmicitu srdce. Trápí bolesti kloubů, pacient ztrácí váhu. Možná zvýšení nebo zpomalení srdeční frekvence. U některých se vyvine horečka. Mezi příznaky patří pohrudnice.

Za předpokladu malignity je nutné pečlivě zkontrolovat stav pacienta. Nejprve je nutné studovat hrudník pomocí rentgenového záření. Tato metoda umožňuje určit lokalizaci formace, rozměry zóny. Zobrazena oblast fluoroskopie, počítačová tomografie, MRI. Obvykle je nutná radiografie z různých pozic. Pro objasnění stavu proveďte: Broncho -, videorekordér -, mediastinoskopii. Nutná biopsie: prescalen, punkce.

rakovina mediastinálních lymfatických uzlin

Timom

Taková mediastinální rakovina se může u člověka vyvinout bez ohledu na věk, i když maximální výskyt je ve věkové skupině 30-40 let. V průměru mezi primárními patologickými maligními mediastinálními procesy je tento nejčastěji pozorován. Existuje několik typů, včetně kombinovaného toku. Maligní onemocnění je náchylné k invazi, zvýšené agresivní, časté s přibližně stejnou frekvencí jako benigní varianta thymomu. Patologie se šíří pohrudnicí, relativně zřídka metastázuje do lymfy, krví. Přibližně polovina jedinců s touto diagnózou má myasthenia gravis.

Dysembryogenetické patologie

Tato varianta mediastinální rakoviny je diagnostikována s frekvencí blízkou výše popsané formě. Maligní průběh je vlastní přibližně každému třetímu pacientovi. Teratom je tvořen různými typy komponent. Většina případů je diagnostikována u dospívajících. Přibližně každý druhý případ je charakterizován přítomností kalcinátů. Maligní proces se rychle šíří. V některých případech je příčinou prudkého růstu krvácení. Transformace patologie na maligní je doprovázena rozšířením sekundárních ložisek do plic. Možné regionální metastázy.

druhy mediastinální rakoviny

Mezenchymální patologie

Taková mediastinální rakovina může ovlivnit jakoukoli oblast této oblasti těla, ale je častěji diagnostikována v přední jednotce. Lipom se pravděpodobně objeví ve spodní části. Možná šíření v různých směrech. Lipo -, fibrosarkomy-relativně vzácná onemocnění. Častěji jsou tyto lokalizovány v mediastinu vzadu. Díky nim se mohou vnitřní orgány umístěné v této části těla přemístit.

Pokud se vyvinul fibrom, obvykle neexistují žádné projevy nemoci, dokud patologie není velká. Je možné podezření na fibrosarkom, pokud je pozorován pleurální exsudát. Stejný jev může naznačovat fibrom. Někdy se v dané zóně vyvine hemangiom.

Relevance otázky

Mediastinální rakovina pro moderní medicínu je považována za jedno z nejsložitějších témat. Histologicky, geneticky, embryogeneticky, takové procesy jsou výjimečně rozmanité, velmi odlišné od sebe ve struktuře, topografii, podle klinického obrazu. Kvůli tomu je diagnóza komplikovaná. Není snadné určit nosologii patologie. Žádná jasná taktika případové terapie.

Ze všech maligních onemocnění představuje mediastinum 3-7%. Stejně náchylní k nemocem jsou zástupci všech pohlaví. Častěji jsou nemoci detekovány ve středním, mladém věku. U každého třetího se patologie vyvíjí bez příznaků a stíny indikující onemocnění jsou náhodně detekovány profylaktickým snímkem hrudní kosti.

stádia mediastinální rakoviny

Metody a metodiky

Podezření na mediastinální rakovinu (lymfatické uzliny, pojivové tkáně a další části), je nutné provést úplnou diagnostiku stavu. S ohledem na vývoj technologií jsou nyní nejlepší výsledky dosažitelné pomocí CT, MRI. K objasnění stavu je nutný ultrazvuk, kontrastní vaskulární vyšetření, cytologická analýza, histologická studie pochybných míst. Dělají bronchoskopii. Na základě všech těchto prací získají lékaři poměrně úplný přehled o tom, jaká je struktura zóny, oblast umístění, vztahy s ostatními částmi těla. Scintigrafie je často předepisována. Událost vyžaduje použití citrátu 67ga. Zkušenosti s používáním imunoscintigrafie k objasnění stavu pacienta jsou poměrně velké. Možná intraoperační gama radiometrie.

Topická diagnostika získává stále širší možnosti. Stanovení správné a přesné diagnózy – základ pro správný výběr léčby. Invazivní diagnostické metodiky jsou nepostradatelné-punkce, videotoraco -, mediastinoskopie, mediastino -, torakotomie. Prostřednictvím těchto opatření můžete potvrdit morfologické rysy oblasti, konečně zajistit správnost formulované diagnózy, identifikovat všechny specifické vlastnosti postižené oblasti.

Problematika léčby

V případě benigních novotvarů v mediastinální oblasti je léčba ve většině případů poměrně jednoduchá. To nelze říci o léčbě mediastinální rakoviny. Úspěchy lékařů jsou zatím poměrně omezené. Metody známé moderním odborníkům mají širokou škálu omezení a maligní procesy této oblasti se vyznačují tendencí rychle ovlivnit životně důležité oblasti důležité části těla. Stav pacienta je rychle a dramaticky vážen a diferencovaný terapeutický přístup lze realizovat pouze s velkým úsekem. Silně ovlivňují předpovědi histologické rysy procesu.

Klasickým přístupem v léčbě rakoviny plic s mediastinálními metastázami, maligním procesem primárním pro hrudní oblast, je chirurgický zákrok. Možnosti resekce jsou velmi omezené, i když je proces poměrně malý. Pokud jsou postiženy oblasti v blízkosti původního ohniska, je téměř nemožné pozorovat ablastiku. V důsledku toho se prognózy případů dramaticky zhoršují. Je známo, že četné recidivy v léčbě rakoviny takové oblasti lokalizace nejsou vůbec spojeny s odstraněnými lymfatickými zónami, ale s nemožností zcela odstranit tkáně postižené procesem.

léčba mediastinální rakoviny

Chirurgie a výsledky

Pokud již neexistují metastázy, rakovina mediastina přichází s lepšími prognózami. Nejlepší možnost léčby je k dispozici těm, kterým se podařilo včas kontaktovat kliniku, nemoc byla identifikována a správně objasněna. Kromě toho je pro zlepšení prognóz indikována kombinovaná léčba. Často se doporučují poměrně agresivní smíšené chirurgické zákroky. V průměru se pětileté přežití u maligních patologií této oblasti těla odhaduje na 35%.

Dosud neexistují přesná doporučení týkající se použití chirurgických opatření v případě určité formy onemocnění. Neexistují žádné úplné a spolehlivé informace o efektivitě provozu v různých variantách toku. Neexistují žádné spolehlivé údaje, že přežití je lepší u lidí léčených jako doplněk základního programu ozařování, léčba chemickými látkami.

Možnosti a přístupy

Pokud se objeví příznaky mediastinální rakoviny, pokud je diagnóza potvrzena, může být někdy předepsána léčba ozařováním, užíváním léků bez chirurgického zákroku. Existují případy, kdy tyto přístupy poskytly nejspolehlivější a nejvýraznější výsledek. Léčba hormonálními léky, chemickými látkami je téměř vždy kombinována s ozářením. Tato metoda je nejúčinnější u lymfomu. Radikální cytoreduktivní operace je indikována v případě germinogenního nádorového procesu. Se zdůrazňuje, co poté indukční chemické ošetření operace poskytuje výsledky o 10% lepší než při použití pouze cytoreduktivní metody.

Ozařování je indikováno u mediastinálního lymfomu, thymomu. Pětiletá míra přežití byla odhadnuta na 54,6%. Je pravda, že zatím neexistují žádné zásady, podle kterých by bylo vybráno, který z pacientů potřebuje ozařování. Podle mnoha vědců je nutné zavést systém založený na nosologii nemocí, histologických vlastnostech. Nedostatek takových strukturovaných informací a pokyny k akci způsobuje zvýšené riziko nesprávného výběru terapeutické metody.

mediastinální rakovina metastázy

Krůček za krůčkem

V medicíně existuje několik stadií mediastinální rakoviny. Nula je fáze, ve které je téměř nemožné určit nemoc kvůli absenci jakýchkoli projevů. Prvním krokem je zapouzdřený patologický proces. V této fázi se patologie dosud nerozšířila na vlákninu. Druhá fáze se vyznačuje infiltrací tukové vrstvy. Ve třetí fázi se patologie šíří do několika orgánů této zóny, zahrnuje lymfatické uzliny. Čtvrtá, terminální fáze je fáze, ve které jsou detekovány metastázy v jednotlivých orgánech. Chcete-li určit, jaké je stadium onemocnění, musíte vyšetřit tělo pacienta pomocí CT, MRI. Snímky nutně doprovázejí závěr diagnostiky.

Příčiny a faktory

Maligní mediastinální patologie jsou tvořeny různými příčinami. V současné době vědci ztěžují identifikaci metod, způsobů, které by umožnily určit, kvůli čemu přesně začíná patologie v mediastinu. Psychosomatický lékařský směr věří, že hlavní příčinou onkologických onemocnění je psycho-emocionální stav osoby. Další možností vysvětlení případů je genetická. Dědičnost pravděpodobně zahrnuje přenos specifických genů do nové generace, díky nimž začínají atypické procesy. Predispozice se tvoří během vývoje embrya a lze ji vysvětlit nesprávnou genezí nového organismu.

Další teorie navrhuje hledat příčinu malignity v infekci viry. Předpokládá se, že patologické činidlo iniciuje genovou mutaci.

mediastinální rakovina

Mezi faktory, které vyvolávají patologii, patří záření, radiační pozadí, karcinogeny, se kterými člověk přichází do styku kvůli pracovnímu prostředí, špatné ekologii, potravinám. V průběhu let ochranné mechanismy oslabují, takže obecně je riziko rakoviny vyšší u osob středního a pokročilého věku, i když hodně záleží na formě. Mezi další faktory patří chronická onemocnění, nesprávně probíhající těhotenství.

Články na téma