Kdo jsou agnostici a proč popírají možnost poznání světa?

Z obecné charakteristiky neklasické teorie poznání si musíte pamatovat seznam názorů na filozofický aspekt možnosti poznání světa. Optimismus-filozofický postoj, který uznává poznání světa člověkem, skepticismus-filozofický postoj, který vyvolává pochybnosti o dosažení absolutního poznání. Agnosticismus-pozice, která popírá možnost poznání.

Podívejme se podrobněji na to, co je agnosticismus, kdo jsou agnostici a proč popírají možnost poznání světa.

Agnosticismus je...

Podle klasických zdrojů je tento termín dešifrován následovně:

Agnosticismus je termín ve filozofii, teorii poznání a teologii. Zastánci agnosticismu považují za zásadně nemožné znát objektivní realitu prostřednictvím subjektivní zkušenosti a nemožné znát jakékoli mezní a absolutní základy reality.

Slovo" agnosticismus "ve starořečtině znamená" nepoznatelné", to znamená, že termín znamená, že svět kolem nás nelze poznat pouze pomocí subjektivního vnímání-jedná se o zrak, sluch, analýzu získaných informací, protože vnímání ušima, očima a mozkem může zkreslit realitu.

Tento směr, který popírá možnost poznání světa, se stále jeví jako nepochopitelný? Tehdy pojďme pochopit.

Agnostici jsou?

Agnostici-kdo to je?

Kdokoli z vašeho okolí, možná i vy sami, se můžete ukázat jako oddaný agnostickému pohledu na poznání světa. To není ovlivněno náboženstvím ani politickými aspekty.

Lidé se snaží poznat pravdu, dostat se k pravdě, k samotné podstatě, používat všechny dostupné způsoby. Aby se víra stala pravdou, musí být prokázána, a proto jsou zapotřebí důkazy. A pokud to nelze vyvrátit ani dokázat, pak o dalších úsudcích nelze pochybovat, protože první i druhá strana mohou být pravdivé. Existuje mnoho takových příkladů, takže popírají možnost poznání světa.

Například bůh. Existuje? To není ani prokázáno, ani vyvráceno. Agnostik se nesnaží následovat většinový názor, je ochoten mluvit o existenci Boha pouze s dobrým důvodem.

Zároveň agnostici ani věřící, ani ateisté v čisté formě. Jsou něco mezi tím a zastávají názor, že člověk nemůže znát celý svět kvůli své omezenosti a subjektivitě, protože zdaleka není skutečností, že obraz, který vám do mozku přivádí vaše oči, je ve skutečnosti takový.

Podle definice se žádný systém nemůže pochopit sám. Co tedy říci o božské nebo pravé povaze věcí, které se člověk snaží naučit a vysvětlit. Proto agnostici, ne věřit v Boha, nevyvracejí možnosti jeho existence, protože není prokázána ani jedna, ani druhá. Souhlasím, je hloupé argumentovat, čemu nerozumíte.

Co je agnosticismus?

Světonázor agnostiků

Není to vyznání, je to světonázor. Lze jej nazvat vírou ve vědu a poznání. Opravdu jen to, co můžete vysvětlit, dokázat a zdůvodnit. Podle agnostiků je ztráta času mluvit o:

  • Bohovi.
  • UFO.
  • Duchy a jiný svět.
  • Přesídlení duší.

O těchto tématech můžeme samozřejmě filozofovat, ale stoupenec agnosticismu důvěřuje pouze vědeckým, informovaným faktům provedeným výzkumem a experimenty, přičemž ponecháme stranou téměř vědecké formáty.

Agnostici neradi dokazují a zpochybňují a očekávají totéž od ostatních. To jsou agnostici a proč popírají možnost poznání světa.

Články na téma