Slovesa 3 osoby množného čísla v ruštině

V ruštině jsou slovesa, stejně jako jiné části řeči, náchylná ke změně slov. Gramatika tomu říká konjugace, t. e. změna čísel a porodů. Například: jdu-jde-jdou. Slovesa odkazují na konkrétní konjugaci: i nebo II. Pochopení základů konjugace pomůže správně zaznamenat konce, které stojí bez stresu. V tomto článku se naučíme základy a podrobně analyzujeme slovesa 3 osoby množného čísla.

Osoby a čísla

Slovesa přicházejí ve třech osobách jako u., tak i mn. množství. Jednotlivci ukazují, kdo akci provádí:

 • 1., jednotka. č. - řečník působí a je považován za předmět řeči. Například: jdu do obchodu, poslouchám hudbu.
 • 2., jednotka. č. - hovoří o činech, které partner provádí. Například: jezdíte na kole, pijete čaj.
 • 3., jednotka. č. - hovoří o akci, která dělá předmět nebo osobu, která není zapojena do konverzace. Například: tančí nejlépe, děje se to neustále.
 • 1., mn. č. - akce provádí několik lidí spolu s řečníkem. Například: doprovodili jsme přítele, plavíme se lodí.
 • 2., Mn. č. - hovoří o činnostech týkajících se partnera a dalších osob, například: přemýšlíte o pohybu, posloucháte zprávy.
 • 3., mn. č. - slovesa 3 množné osoby popisují akce prováděné předměty nebo osobami, které nejsou při mluvení přítomny. Například: pálí ohně, bojují v boji.

Tvář. Jak identifikovat?

Tváře sloves jsou definovány substitucí otázky:

1. Když slovo odkazuje na 1.:

 • co dělám (C)?
 • co děláme (C)?

2. Když slovo odkazuje na 2.:

 • co děláte (C)?
 • co děláte (C)?

3. Když slovo odkazuje na 3.:

 • co dělá (C)?
 • co (c)dělají?

Konjugace sloves v ruštině. Tabulka

Příklady konjugace sloves

Konjugace je objasněna neurčitou (počáteční) formou slovesa (co dělat?). Zvažte, která ze sloves patří do I a která do II.

I

II

1

Vylučovací slova (3 ks.): položit, oholit, počkat

Všechny slovesné formy končící na-IT (nepočítaje 3 výjimky)

2

Všechny slovesné tvary končící na-et (kromě 7 výjimek)

Vylučovací slova (7 ks.): vidět, nenávidět, dívat se, vydržet, záviset, urazit, točit

3

Všechny slovesné tvary končící na-AT (kromě 4 výjimek)

Vylučovací slova (4 ks.): dýchat, slyšet, držet, řídit

4

Jiné slovesné formy

Slovesa 3 osoby množného čísla. Příklad. Zvláštnost

Verš o slovesech-výjimky

Zvažte modifikaci slovesných forem (různé konjugace):

Tvář

I

II

Jídlo. č.:

1

2

3

křičím, zpívám, tónuji, chci

křičíš, zpíváš, topíš se, chceš

křičí, zpívá, topí se, chce

vařím, strměji, vidím, toleruji

vaříte, točíte, vidíte, tolerujete

vaří, točí, vidí, snáší

Mn. č.:

1

2

3

křičíme, zpíváme, topíme, chceme

křičte, zpívejte, topte, chcete

křičí, zpívají, topí se, chtějí

vaříme, točíme, vidíme, tolerujeme

vařte, točte, vidíte, vydržte

vařit, točit, vidět, tolerovat

Slovesa 3 osoby množného čísla mají konce: - at (- yat) a-ut (- ut). Můžete se na ně zeptat: "Co dělají?", "Co udělají?" Tato slovesa mohou být použita ve větách, kde účastník akce není definován, například:

 • Bylo mi doporučeno opustit tuto práci.
 • Na ulici se o tom mluví.
 • Tohoto kandidáta podporují.

Mnozí zaměňují pravopis sloves 3. osoby mn. č. (nebo jednotka. č.) a slovesa neurčité formy. Například: kousání-kousání, přísahání-přísahání, koupání-koupání. Jak zjistit, kdy potřebujete měkké znamení při psaní a kdy ne. K tomu je třeba položit otázku:

 • snaží se, bojí se (co dělají?) jsou slovesa 3. l. mn. č., v otázce není žádné měkké znamení, což znamená, že ve slově to není nutné;
 • zkuste se bát (co dělat?) jsou neoprénová slovesa. formy, v otázce je měkké znamení, což znamená, že je psáno ve slovesech.
 • Pro testování znalostí sloves 3. osoby mn. č. zkuste dokončit úkoly.

  Cvičení

  Studenti za stolem

  Cvičení č. 1. Konjugujte tato slova:

  • holit;
  • záviset;
  • řezat;
  • píchat;
  • pronásledovat.

  Cvičení č. 2. Vložte sloveso do tvaru 3. osoby mn. množství:

  • čistit;
  • sázet;
  • jet;
  • plavat;
  • kráčet.

  Cvičení č. 3. Které ze slovesných forem se nacházejí ve 3. osobě mn. množství:

  • dívají se;
  • malovat;
  • vezeme;
  • házet;
  • sekat.

  Odpovědi

  Cvičení č. 1:

  • oholit, oholit, oholit, oholit, oholit, oholit;
  • budu viset, závislý, závislý, závislý, závislý, závislý;
  • řezání, řezání, řezání, řezání, řezání, řezání, řezání;
  • kolu, píchání, píchání, píchání, píchání;
  • závodím, závodím, závodím, honím, závodím, závodím.

  Cvičení č. 2:

  • čistit;
  • sázet;
  • jet;
  • plavat;
  • kráčet.

  Cvičení č. 3:

  1) Sledujte, 4) házejte, 5) sekejte.

  Zde jsou studovány způsoby úpravy sloves. Zkoumali jsme, jak se slova transformují podle tváří, čísel, která zakončení tvoří slovesa 3 množného čísla. Uvedli příklady. Nyní bude každý bez problémů schopen vytvořit konjugaci jakéhokoli slovesa.

  Články na téma