Stručná charakteristika stavebních přístrojů pro měření

Stavební techniky se neustále zlepšují. Nové stavební přístupy vyžadují stále přesnější měření, aby byla zajištěna nezbytná přesnost. V tomto ohledu existuje obrovské množství stavebních zařízení pro měření různých ukazatelů. Používají se nejen ve velkých stavebních firmách, ale také v každodenním životě, jsou již nedílnou součástí každé sady nástrojů. V tomto článku se krátce podíváme na jejich hlavní druhy a aplikace.

Rozbalení nástroje

Pravítka a rulety

Zde je vše jasné: měření délky je prostě nutné s jakýmkoli typem stavebních prací. Používají se jak pravítka určená k měření malých částí, tak měřicí pásky, které vám umožňují měřit vzdálenosti až deset nebo dvacet metrů v závislosti na jejich délce. Modernějším analogem rulet a linií jsou laserové dálkoměry. Umožňují vypočítat délku na velké vzdálenosti s přesností na půl milimetru. Jejich princip je založen na příjmu laserové vlny odražené od povrchu a odchylky jsou způsobeny hlavně hustotou média. Budou užitečné, když potřebujete změřit vzdálenost až kilometr.

Úhloměry a sklonomery

Úhloměry a sklony se používají k měření úhlů a sklonů povrchů. V závislosti na typu konstrukce mohou být buď elektronické, digitální, nebo jednoduché úrovně. Úroveň budovy je pravítko s indikátorem, uvnitř kterého je umístěna vzduchová bublina, která je přesně vycentrována pouze v případě dokonale rovného povrchu. Digitální úhloměry jsou mnohem složitější a s jejich pomocí můžete nejen změřit úroveň nerovnosti povrchu, ale také úhly a přesnost bude extrémně vysoká-odchylky nepřesáhnou jeden stupeň. Úhloměry jsou nepostradatelné při instalaci a instalaci konstrukcí.

Měření úhlu kolejnice

Tacheometry

Tacheometr je další nepostradatelný druh stavby příboru. Tento nástroj je široce používán v geodézii, což umožňuje určit souřadnice a výšky terénních bodů s vysokou přesností, ukázat úhly sklonu povrchů a další. Studie s tacheometrem se provádějí bez selhání před položením základů budovy nebo při pokládce vozovky. K nalezení heterogenit v povrchu, kovech, armaturách, trubkách a dalších stavebních konstrukcích se ve stavebnictví používá řada detektorů. Mohou to být jak vlhkoměry, které umožňují určit vlhkost, například ve dřevě, nebo najít vodu pod zemí, tak detektory kovů, které vám umožní najít kovová ložiska a dokonce určit typ a tvar předmětu, a mnoho dalších. Mezi takovými detektory jsou detektory tras.

Hledače tras

Sledovače jsou stavební zařízení, která vám umožňují najít podzemní komunikaci, po které proud prochází. Jsou vhodné jak pro hledání podzemních komunikací, tak pro podvodní. Některé jsou vybaveny alternátory, které vám umožňují najít nefunkční komunikaci jejich napájením. Sledovače se používají nejen při stavbě, ale také při opravách komunikací, což umožňuje najít mezery v nich. Studie s hledačem tras je povinná před provedením výkopových prací, během nichž existuje riziko, že narazíte na dráty nebo potrubí položené pod zemí.

 • Profesionální vyhledávač tras

  Sklerometry

  Neméně důležitým stavebním měřícím zařízením je sklerometr. Jedná se o zařízení, které umožňuje měřit tvrdost materiálu. Nejčastěji se tímto způsobem kontroluje pevnost betonu, což je při jeho použití důležité. Kontrola se provádí poškrábáním nebo nárazem na povrch. Moderní sklerometry jsou mechanického i elektronického typu.

  Testery napětí

  Testery napětí jsou dalším nepostradatelným měřicím stavebním zařízením. Používá se, jak je zřejmé z názvu, k měření napětí v komunikaci. Kromě toho můžete pomocí něj určit fázi proudu, najít skryté zapojení nebo přerušení v elektrickém obvodu.

  Měření tlaku

  Další měřicí přístroje

  Kromě těchto zařízení, která se používají přímo při stavbě, jsou také potřebná zařízení, která vám umožní měřit ukazatele v hotových místnostech. Taková zařízení jsou vibrometry, měřiče hluku a luxmetry. Vibrometry umožňují měřit úroveň vibrací v budově. To je zvláště důležité pro těžké výrobní závody. Silné vibrace mohou působit extrémně negativní vlivy na tělo pracovníků a obecně velmi škodlivé.

  Měřiče hluku vám umožňují měřit úroveň zvuku znečištění. Zde je oblast použití širší než u vibrometrů - protože šumoměry se používají také v doma, když například potřebujete měřit hladinu hluku od sousedů. Překročení určitých indikátorů hluku v obytných prostorech je nejen škodlivé, ale také zakázáno zákonem. Luxmetry jsou přístroje pro měření světla. Práce v podmínkách nedostatečného osvětlení vede k problémům se zrakem a zhoršení psycho-emocionálního stavu. Zejména to je důležité při práci s texty nebo malými detaily. Pro zajištění dostatečné úrovně osvětlení platí státní standardy, neplnění, které může vést k uzavření podniku.

  Pracovník s přístrojem

  Závěry

  Stavební zařízení a měřicí zařízení jsou tedy zastoupeny v obrovské rozmanitosti a často slouží k provedení konkrétního specifického úkolu. Jejich správné použití pomáhá výrazně usnadnit práci stavitelů a opravárenských týmů a v některých případech je jejich použití jednoduše nutné.

 • Články na téma