Příprava na armádu: fyzické metody, psychologická připravenost, doporučení a rady

Každý mladý muž, když dosáhne věku plnoletosti a promoce, je povinen sloužit v armádě. Tento postup je určitým životním testem, který testuje mužovu odolnost, odvahu a vytrvalost. Někteří lidé dostávají výjimku ze služby kvůli svému zdravotnímu stavu nebo jiné příčině, takže se nemusí obávat dané zkoušky. Ale pokud mladý muž ví, že brzy bude muset jít do služby, pak je žádoucí speciální výcvik pro armádu. Umožňuje vám předem se připravit na různé fyzické a emocionální změny a zkušenosti. Každý mladík se o výzvě dozví předem, takže je vždy možné se na službu připravit.

Jak se správně naladit?

Příprava na domácí armádu zpočátku spočívá ve správné vnitřní náladě. Mladý muž by se neměl bát ani panikařit, protože služba v armádě se správným přístupem může být užitečným testem, díky kterému se mladý muž stane skutečným mužem, silným a silným.

Příprava na službu v armádě musí spočívat ve správném vnitřním postoji, pro který se berou v úvahu následující body:

 • zahájení morální přípravy by mělo být několik měsíců před povoláním;
 • je vhodné okamžitě rozhodnout, zda osoba přistupuje ke službě zodpovědně, nebo se bude snažit vyhnout se různým problémům a vážným zkouškám;
 • doporučuje se najít různé výhody ve službě, které spočívají ve vývoji vlastenectví, zlepšování fyzické kondice a přátelství s dalšími mladými lidmi žijícími v různých městech;
 • nebojte se neústavních vztahů - v současné době je to vzácný jev.

Pokud přistupujete ke službě vážně, můžete z tohoto časového období získat mnoho výhod. Mladý muž se stává vážným a odpovědným mužem, který se může stát obhájcem své rodiny a země.

příprava na službu v armádě

Pravidla psychologické přípravy

Každý mladý muž musí pochopit, jak se morálně připravit na armádu. To umožní klidné zacházení s výzvou a také pomůže v budoucnu přímo ve službě. Praxe ukazuje, že rodiny často negativně ovlivňují rekruty, protože pro matky a otce funguje vyslání dítěte do armády jako tvrdé a vynucené opatření. Často je to vůbec spojeno se zármutkem v rodině. Tento přístup je nesprávný, takže rodiče by měli být kompetentní v takové situaci, aby morálně připravili svého syna na budoucí zkoušky.

Výcvik před armádou by měli provádět nejen přímí branci, ale také jejich rodiče. Za tímto účelem se berou v úvahu doporučení zkušených psychologů:

 • v rodině by neměla být smutná nebo depresivní nálada, která by negativně ovlivnila náladu budoucího brance;
 • je vhodné rozveselit svého syna, aby pochopil, že služba mu umožní získat nové dovednosti, seznámit se se zajímavými lidmi a zlepšit emoční a fyzický stav;
 • obzvláště velká pozornost by měla být věnována morálnímu výcviku od otce, který by měl sloužit jako podpora pro dítě, protože otec je vždy vzorem pro každého syna;
 • nejsilnější strach mladých lidí je spojen se ztrátou péče ze strany rodičů, takže před odesláním do armády byste neměli dítě příliš hlídat.

Morální postoj celé rodiny vám umožní kompetentně se připravit na mladého muže. Nebude mít strach ani nejistotu, takže pro něj nebude cesta spojena s negativními emocemi.

jak se fyzicky připravit na armádu

Jak se fyzicky připravit na armádu?

Vojenská služba je zaměřena mimo jiné na zlepšení fyzické kondice mladých lidí. Učí se ovládat zbraně a bojové dovednosti a také žijí podle zvláštního režimu. Příprava mládeže na službu v armádě by proto měla spočívat nejen v morální náladě, ale také ve zlepšení fyzické zdatnosti. Třídy mohou být prováděny samostatně, s otcem nebo ve zvláštních skupinách. Moderní mladí lidé se zřídka zabývají sporotem, takže pro ně je vyslání do armády tvrdou zkouškou. Pokud věnujete dostatek času fyzické přípravě na službu v armádě, můžete se v budoucnu vyhnout mnoha problémům.

Pravidla takové přípravy zahrnují následující:

 • pokud se mladý muž od dětství věnoval jakémukoli sportu, nebude pro něj ve službě příliš obtížné, protože je již zvyklý na tvrdý trénink a těžké zatížení;
 • důstojníci v armádě nebudou šetřit mladé lidi, proto je vhodné se předem připravit na různá cvičení a náročné úkoly;
 • příprava může být prováděna samostatně, za pomoci příbuzných nebo při návštěvě Tělocvična a práci s trenérem;
 • třídy by měly zahrnovat různé svalové skupiny v těle, takže je nutný komplexní efektivní trénink.

S kompetentním přístupem lze provést přípravu na armádu v doma. K tomu můžete použít simulátory nebo vodorovné tyče umístěné ve dvorech bytových domů.

Jaké fyzické cvičení jsou účinné

Při provádění různých fyzických cvičení je vhodné implementovat několik významných úkolů najednou. Příprava na službě v armádě v tomto případě bude skutečně efektivní. V rámci tohoto procesu je vhodné provádět následující cvičení:

 • běh na dlouhé vzdálenosti;
 • vytažení na vodorovné liště;
 • push-up z podlahy ve správné poloze.

Každý den je nutné zvýšit zátěž. Výše uvedená cvičení jsou základní, takže poskytnou skutečně relevantní výcvik pro mladého muže, který se za pouhý měsíc práce dokáže bez problémů přizpůsobit podmínkám vojáka.

Někdy rodiče posílají děti do paintballových tříd, protože za takových podmínek se vytváří simulovaný boj, takže mladý muž bude schopen určit, jak snadno zvládne zbraně, vystopuje nepřátele a je v neustálém napětí. Pokud se rodiče zúčastní přípravy na armádu svého syna, mohou tento proces výrazně zjednodušit a zlepšit.

ochota sloužit v armádě

Výhody předběžného fyzického tréninku

Je to fyzická zdatnost, která je považována za vrchol, kterému je věnována pozornost každého mladého muže před vojenskou službou. Pokud pochopíte, jak se připravit na armádu, pak s náležitou péčí můžete využít následujících výhod:

 • protože mladý muž nebude mít nedostatek kvalitních potravin a zdravý jeho tělo se rychle zotaví, což povede k intenzivnímu budování svalů a zvýšení vytrvalosti;
 • od prvního tréninku není nutné brát v úvahu žádné standardy a požadavky; ke zvýšení zátěže musí dojít postupně;
 • každý si může samostatně vybrat optimální tréninkový plán a velikost fyzické aktivity, takže se berou v úvahu individuální vlastnosti každého mladého muže;
 • dli tréninku si můžete vybrat vhodné prostředí, takže různá cvičení lze provádět doma, venku nebo ve sportovní hale;
 • dlouhé venkovní běhy mohou být nahrazeny cvičebními stroji, takže mladý muž může kdykoli cvičit, díky čemuž se příprava bez problémů přizpůsobí dennímu režimu.

Nejdůležitější je používat různá cvičení s těžkými projektily. V tomto případě je zajištěno budování svalů. Pokud má rekrut silnou postavu, dobrou vytrvalost a četné dovednosti, pak k němu budou mít respekt důstojníci a spolupracovníci. Pro rozvoj individuálního programu je vhodné kontaktovat zkušeného trenéra.

Rozvíjení pocitu vlastenectví

Fyzická příprava na armádu je považována za nejvýznamnější proces, ale neměli bychom zapomenout na další důležité aspekty. Pro mnoho moderních mladých mužů je vojenská služba reprezentována pouze nucenou povinností, která nevyvolává pozitivní emoce. Pokud však člověk bude milovat svou zemi a své příbuzné, bude sám chtít sloužit své vlasti.

K rozvoji pocitu vlastenectví lze použít následující:

 • pravidelná komunikace s bývalou armádou nebo veterány;
 • sledování motivujících válečných filmů obsahujících informace o vykořisťování, které ruská armáda provedla během různých válek nebo bojů;
 • studium historických kronik;
 • komunikace s ostatními rekruty pozitivně naladěnými na službu.

Ačkoli armáda rozvíjí pocit vlastenectví, je třeba mít na paměti řádné budování vztahů s budoucími spolupracovníky, protože pokud se člověk špatně sbližuje s ostatními lidmi, existuje možnost, že jeho vztah s ostatními zaměstnanci bude napjatý. Proto je vhodné nejprve prostudovat radu psychologů týkající se vztahů mezi armádou.

příprava na armádu

Pravidla intelektuální přípravy

Abychom pochopili, jak se připravit na službu v armádě, je vhodné požádat o radu muže, kteří již sloužili. Doporučuje se nejen fyzicky a psychicky připravit, ale také intelektuálně. Taková příprava na armádu spočívá v následujících nuancích:

 • v armádě je určitě užitečné vynalézavost, proto je vhodné provádět speciální intelektuální třídy, které přispívají k duševnímu rozvoji mladého muže;
 • je vhodné zpřísnit školní program pro základní dovednosti;
 • armáda musí čelit nejen vážné fyzické námaze, ale také dalším cvičením a požadavkům, takže statistiky ukazují, že muži, kteří jsou nejen fyzicky, ale také intelektuálně vyvinuti, jsou nejúspěšnější ve službě. Vhodné cvičení a úkoly najdete přímo na internetu.

Díky pravidelnému zlepšování dovedností a dovedností bude mladík bez obav přemýšlet o potřebě vojenské služby.

příprava na armádu doma

Dodržování přísného režimu

V armádě musí všichni mladí lidé žít podle zvláštního přísného režimu, kvůli jehož porušení musí čelit negativním důsledkům. Pro zjednodušení přechodu na takové přísné podmínky je vhodné dodržovat určitý režim v domácím prostředí.

Jak se připravit na armádu? K tomu je nutné vstávat brzy, jít spát v přesně stanovených časech a naučit se jíst podle plánu. Takové podmínky umožní tělu naladit se na určité po sobě jdoucí akce v určitém časovém období, takže přechod na armádní režim bude jednoduchý a operační. Takové akce často umožňují mladým lidem efektivněji využívat volný čas.

Získání řidičského průkazu

Při vyplňování speciálního dotazníku nováček určuje, jaké jedinečné dovednosti má. To zahrnuje znalosti cizí jazyk nebo schopnost řídit různá auta. Oceňují se zejména lidé, kteří mají práva s různými kategoriemi. Pokud má nováček Řidičský průkaz s kategoriemi C nebo D, je obvykle jmenován do funkce řidiče specializovaného vojenského vybavení.

Díky získání takové pozice je služba mladého muže výrazně zjednodušena. Bude se moci vyhnout oblečení nebo dlouhým a náročným tréninkům.

jak se připravit na armádu

Jaké dovednosti se hodí?

Ochota sloužit v armádě je určena pouze přímým rekrutem, který hodnotí své síly a schopnosti. Je vhodné předem získat různé dovednosti, které se mohou během procesu služby hodit. Patří mezi ně:

 • dovednosti v drobných opravách oděvů;
 • studium povinností běžných rekrutů, ve službě nebo ve dne;
 • je vhodné se předem naučit celou přísahu, aby nedošlo k záměně v odpovědném okamžiku;
 • je vhodné dobře prostudovat obecné informační stanovy týkající se správného stavebního kroku, struktury nebo jiných činností, které budou v praxi prováděny všemi zaměstnanci.

Předběžně je vytvořen speciální seznam, který zahrnuje všechny položky, nezbytné pro služby. Patří sem mobilní telefon a finanční prostředky, Band-Aid, hodinky a jídlo, které se hodí při dlouhé cestě na místo služby.

příprava před armádou

Tipy pro rekruty

Pokud mladý muž brzy půjde do armády, je vhodné vzít v úvahu několik rad zkušeného vojenského personálu. Patří mezi ně:

 • měli byste se předem připravit na službu a za tímto účelem musíte nejen uvést fyzický stav těla do normálu, ale také se psychicky naladit;
 • se všemi ostatními kolegy musíte být schopni komunikovat na stejné úrovni, abyste nevytvářeli napjaté vztahy;
 • protože v armádě existuje možnost čelit nepříjemnému a rigidnímu přístupu, je vhodné se naučit klidně snášet provokace;
 • v jakýchkoli konkrétních případech musí mladý muž zadržet své impulsy a slova, aby situaci nezhoršil.

Pokud má mladý muž silnou a odolnou psychiku, dobrou fyzickou kondici, pak se pro něj armádní služba stane jednodušší fází života než pro slabé a nepřipravené. Nebude zacházet se svými povinnostmi s negativními a špatnými emocemi. Pro některé mladé muže, kteří celý život sportují a mají dobrý příklad před očima ve formě otce, se taková služba stává dokonce užitečným zážitkem, na který si pamatují pouze s pozitivními emocemi.

Závěrem

Služba v armádě je pro mnoho mladých lidí specifickým a náročným obdobím života. Pro zjednodušení tohoto procesu je vhodné se na něj dobře připravit. Za tímto účelem se provádí určité fyzické cvičení a poskytuje se také efektivní morální výcvik příbuzných.

Pokud vezmeme v úvahu radu psychologů a zkušených vojáků, můžete se vyhnout mnoha problémům, kterým musí většina rekrutů čelit, a úspěšně překonat všechny potíže.

Články na téma