Rabkinova tabulka: jak se učit, vlastnosti testu a doporučení

Vnímání barev okolního světa se u všech lidí liší. Tato skutečnost však není překážkou pro šílená legislativní rozhodnutí, která srovnávají celou sociální společnost s jednotným standardem ukazatelů vidění.

Vynikající vidění je základní podmínkou pro obsazení určitých pozic. Konkrétně jde o lidi pracující v dopravní oblasti. Pokud ještě před rokem 2012 museli mít řidiči všech vozidel určité procento kvality vidění, pak se od roku 2013 ukázalo, že nestačí k provedení nezbytných povolení k výkonu profesních povinností. Další novinkou byl stále pozitivní výsledek testu podle Rabkinových tabulek.

jak se naučit rabkinovu tabulku snadno a rychle

Kdo se s tímto problémem setkal, chápe, že s mnohaletými zkušenostmi pod pásem se nebudete učit řídit dopravu bez nějakého rabkinova stolu. Podle nepříznivých statistik týkajících se ukazatelů vidění lidí, kteří řídí motorová vozidla, je však rozhodnuto na legislativní úrovni, pokud jde o přísnou kontrolu řidičů na barevnou slepotu.

A kdo to potřebuje? Především těm, kteří mají touhu pracovat a vydělávat si zkušenosti s řidičem.

Co jsou Rabkinovy tabulky?

Takzvané Rabkinovy tabulky jsou obrázky, které skrývají určité předměty, čísla nebo znaky. Barevný design obrázků není vizuálně jasný a umožňuje vám zjistit, jak moc člověk rozlišuje barvy a odstíny barev.

Několik obrázků a podle standardu je v testu 13 kusů, rozhoduje o osudu osoby s ohledem na odbornou příslušnost. Nejen řidič – začátečník nebo s mnohaletými zkušenostmi, ale také jakákoli jiná osoba může zkontrolovat zrak pomocí tohoto testu.

Pro zajímavost můžete zkontrolovat své barevné vnímání světa. Výsledky vás mohou jak překvapit, takže rozrušit. Koneckonců, test není snadný.

rabkinovy tabulky pro výzkum

Mnoho řidičů je skeptických ohledně této inovace a zaměřuje se pouze na tři odstíny používané v dopravních předpisech-červenou, zelenou a žlutou.

Ale ať už jsou ostatní skeptici, pokud potřebujete práci a rádi řídíte dopravu, je docela možné, že vás zajímá otázka, jak se naučit Rabkinovu tabulku a získat řidičský průkaz a povolení k řízení automobilů.

Kde se používají a k čemu jsou Rabkinovy tabulky?

Rabkinova tabulka se používá jak při kontrole zraku řidičů, tak při měření ostrosti ostatních lidí. Tento vizuální test vnímání barev pro děti je užitečný zejména. Rabkinovy tabulky pro výzkum zdraví dětské oči umožňují v raném věku identifikovat abnormality vidění.

Barevná slepota je nyní běžným problémem. Lidé s určitým ukazatelem barevné slepoty nejsou v některých oblastech života povoleni. Zatímco mnozí, kteří vědí o své zvláštnosti, se mohou přizpůsobit. Vše záleží na procentu chyby vnímání barev.

Test Rabkinových tabulek: možné výsledky

Pro řidiče je Rabkinův stůl jednou z hlavních překážek při získávání řidičského průkazu. Co může tento test ukázat, jaké může být skóre po jeho absolvování?

V praxi mnoho oftalmologů souhlasí s odpověďmi Rabkinovy tabulky. Tento systém identifikace výrazného barevného vnímání světa se proto široce používal.

Výsledky testů mohou být následující:

 • trichromat-člověk rozlišuje mezi všemi barvami a jejich odstíny bez jakékoli odchylky od normy;
 • dichromat – protanopie, deuteranopie, tritanopie) - tento verdikt lze udělit někomu, kdo ze sady tří barev nerozlišuje mezi jednou;
 • monochromat-vnímání červené, žluté nebo zelené barvy;
 • achromat-vnímání světa pouze ve dvou odstínech-černé a bílé.

Protanopie - problémy s vnímáním zelených a modrých odstínů. Deuteranopie-vnímání jednoho z odstínů, často zelené. Tritanopie-nedostatek schopnosti vnímat červeno-fialové, žluto-modré barvy a jejich odstíny.

Toto hodnocení výsledků umožňuje upustit od všech skeptických důvodů vůči zavedenému Rabkinovu testu, jako jedné z fází kontroly zraku lidí před získáním řidičského průkazu.

Takže vyvodit závěry – pokud chcete mít vyhledávaný dokument, pak otázka, jak se naučit Rabkinovu tabulku, by vás měla nejprve obtěžovat.

Pravidla pro provádění testů

Rabkinovy tabulky lze projít bez chyb, pouze pokud jsou splněna následující pravidla:

 1. Nemůžete dobýt tabulky pro detekci barevné slepoty unavenýma očima. Den před úkolem se snažte spát a nepoužívejte dotykové gadgety a PC. jak se naučit rabkinovu tabulku
 2. Musíte se podívat na každý navrhovaný obrázek ze vzdálenosti nejméně jednoho metru.
 3. Nemá smysl hledat odhady obrázků na obrázcích, test rozhodně naznačuje, co lze nakreslit, vaším úkolem je najít a potvrdit viditelnost konkrétního obrázku. S čísly je to složitější – stále je třeba je vidět bez výzev.
 4. Pro každou desku není uveden více než deset sekund času, takže k testu je třeba přistupovat shromážděně.
 5. Pokud na obrázku není možné rozlišit alespoň něco s nápovědou nebo bez ní-nepropadejte panice, možná je to pro vás jeden z triků, jak to zmást.

Pokud se budete řídit těmito tipy, nebudete následně hledat odpověď na otázku, ale jak se naučit Rabkinovu tabulku a nemýlit se v žádné možnosti možných odpovědí.

Užitečná doporučení

Mnoho odborníků doporučuje používat zkušební úkoly těsně před provedením testu. Určitě vědí, jak se naučit Rabkinovu tabulku úplně. Online zdroje mohou sdílet některé možnosti karet z testu. Všechny jsou rozmanité a ne skutečnost, že na zkoušce narazíte na stejné obrázky.

Doporučení:

 1. Během testu byste neměli namáhat oči. Není třeba se bát. Test nepředstavuje zkoušku z matematiky. Navíc, pokud víte, co barvy vnímáte standardně, bez jakékoli odchylky od normy.
 2. Chcete-li získat úplnější představu o Rabkinových tabulkách, vezměte si jako studii několik zdrojů. Toto je základní vodítko, jak se naučit Rabkinovu tabulku snadno a rychle. Obrázky lze spojit s barevnými odstíny, které vidíte pouze vy.

Příklady karet

Zde je několik ukázkových vzorků z úplného seznamu Rabkinových tablet.

Rabkin tabulka pro řidiče

První jasně ukazuje čísla. Mohou to být jednociferná, dvouciferná nebo tříciferná čísla.

kontrola rabkinova tabulka

Na druhé desce lze bez námahy rozlišit trojúhelníky a obvod. Existují možnosti se čtverci, ovály a dalšími tvary.

projděte rabkinovy tabulky

Na třetím vzorku je jasně vidět několik možností číslic. Odpověď v tomto případě může být kontroverzní.

Na tomto štítku však obrázek nelze vidět. I když namáháte oči, je těžké něco spojit bez výzvy.

rabkinova tabulka s odpověďmi

Test skrývá mnoho triků, které je nepravděpodobné, že se podaří obejít někoho, kdo má problémy se zrakem. Doufáme, že s nimi nebudete zacházet, pokud chcete potvrdit své právo řídit vozidlo.

Mimochodem, existuje názor, že ženy se mohou naučit Rabkinovu tabulku a vyrovnat se s testem dvakrát úspěšnějším než muži. Lze jej bezpečně vyvrátit. Účinnost závisí na pozitivním přístupu.

Jak se naučit?

Ať už jsou doporučení nabízena těm, kteří se chtějí naučit Rabkinovy tabulky, každý má svou vlastní techniku. Je téměř nemožné dát do hlavy několik možností testů. Mnoho doporučení, co můžete zapamatovat si všechny obrázky a více než získat pozitivní výsledek, nejsou v praxi potvrzeny. Ano a musím to udělat?

Co ohrožuje negativní výsledek testování?

Negativní výsledek testu pouze posouvá načasování získání řidičského průkazu. Ale vždy existuje možnost opakování! Nerozbíjejte se nad učením Rabkinovy tabulky. Jen před testováním nechte své oči odpočívat a potěší vás dvojnásobně!

Články na téma