Jak zobrazit parametry grafické karty na osobním počítači různými způsoby?

V rámci tohoto materiálu budou popsány možné způsoby, umožňuje zobrazit parametry grafické karty osobního počítače. Budou také poskytnuta doporučení, která z nich je v každém případě nejoptimálnější použít. Kromě toho bude načrtnut algoritmus charakterizace grafického akcelerátoru pomocí systémového softwaru i specializovaných nástrojů.

Jak zjistit, jakou grafickou kartu mám?

Jak to udělat?

Nyní zvažte hlavní způsoby, díky nimž můžete vidět parametry grafické karty. Podmíněně mohou být ve dvou velkých skupinách. V prvním případě lze parametry grafického akcelerátoru určit pomocí dokumentace. A to jak v papírové podobě, tak v elektronické podobě. Ve druhém případě se používá software. Vlastnosti akcelerátoru můžete určit pomocí operační systém nebo pomocí různých diagnostických nástrojů.

Jak zobrazit možnosti grafické karty na PC?

Dokumentace

Toto je nejjednodušší způsob, jak zjistit, jakou grafickou kartu mám. SPECIFIKACE osobního počítače povinně uvádějí model akcelerátoru a jeho vlastnosti. To znamená, že abyste zjistili parametry a model grafického adaptéru, stačí se podívat do sady dokumentace a objasnit v ní zajímavé informace. Ale ne vždy je SPECIFIKACE osobního počítače uložena majiteli. Často se ztrácí. Tuto metodu lze proto použít pouze tehdy, je-li k dispozici dokumentace na PC. Ve všech ostatních případech není tato metoda použitelná.

Vestavěné funkce operačního systému

Toto je nejuniverzálnější řešení, jako je zobrazení parametrů grafické karty na "Windows 7". Staví na schopnostech samotného operačního systému a nevyžaduje instalaci dalšího programové vybavení. Algoritmus akcí v tomto případě je:

  1. Na zapnutém počítači spusťte Průzkumník souborů. K tomu stačí stisknout klávesovou zkratku " Win " + "E".
  2. Poté v okně, které se otevře, najdeme zástupce"Počítač".
  3. Umístíme na něj ukazatel manipulátoru a vyvoláme kontextové menu stisknutím pravého tlačítka.
  4. V seznamu, který se otevře, vyberte položku "Vlastnosti".
  5. V dalším kroku musíte otevřít sekci "Správce zařízení".
  6. Poté se otevře okno, které zobrazí obecné informace na součástech osobního počítače. V něm musíte vybrat sekci "grafické karty". Po dvojitém stisknutí na každém nainstalovaném v počítači grafického akcelerátoru bude možné na něm objasnit podrobnější informace-Model, výrobce a další vlastnosti.

Tato metoda opět umožňuje upřesnit obecné informace o akcelerátoru. Pro podrobnější specifikace doporučuje se používat specializované webové stránky na internetu nebo diagnostické nástroje.

Jak zobrazit možnosti grafické karty na Windows 7?

Internet

Dále pochopíme, jak zobrazit parametry grafické karty v globálním webu. Za tímto účelem nejprve pomocí dokumentace nebo prostředků operačního systému definujeme model adaptéru. Pak v řetězci vyhledávače zadejte dříve získaný výsledek. Poté stačí vybrat jakýkoli dostupný zdroj a objasnit na něm parametry akcelerátoru.

Doporučuje se používat webové stránky společností vyrábějících počítačový hardware. V tomto případě budou informace oficiální povahy. Weby třetích stran však mohou obsahovat určité nepřesnosti.

Specializovaný software

Toto je nejpřesnější způsob zobrazení parametrů grafické karty na PC. Jeho jedinou nevýhodou je potřeba nainstalovat další diagnostický nástroj. Jako příklad zvažte provedení této operace s používání programu GPU-Z. Postup při jeho použití je následující:

  1. Stáhněte si tento nástroj z internetu. Instalujeme ji na PC.
  2. Spusťte nástroj. Po provedení průzkumů určí model akcelerátoru a poskytne podrobné informace o jeho parametrech.
Jak zobrazit možnosti grafické karty?

Doporučení

Protože nejvšestrannějším způsobem, jak zobrazit parametry grafické karty , je použití diagnostických nástrojů, doporučuje se to v praxi. Jeho jedinou nevýhodou je nutnost instalace volitelné software. No, zbytek dříve uvedených metod lze použít, jak je to možné.

Články na téma