Otvor v nosné stěně panelového domu: přizpůsobení a legitimizace, vlastnosti zařízení

Přestavbu svých bytů, včetně panelových domů, dnes provádí mnoho majitelů nemovitostí. Tento postup obvykle umožňuje zlepšit byt nejen z hlediska pohodlí, ale také estetiky.

Jednou z hlavních operací prováděných během přestavby je uspořádání otvorů ve stěnách. Takovou práci samozřejmě musíte provést s přesným dodržováním všech stanovených technologií a teprve po dohodě s příslušnými orgány. Nesprávně uspořádaný otvor v nosné stěně panelového domu může způsobit zkosení, praskání nebo dokonce zhroucení jeho odpovědných struktur.

Krásný otvor ve zdi

Kde můžete dělat

V závislosti na vykonávané funkci mohou být stěny v městských bytech:

 • nosný;
 • nenosné.

Vytváření otvorů je povoleno v obou těchto odrůdách uzavíracích konstrukcí. Nosné stěny v bytě plní velmi důležitý úkol-podporují podlahové desky nadložního patra. Zákon v nich umožňuje otvory, ale ne na všech místech. Takové uzavírací struktury můžete propíchnout pouze tehdy, pokud tento postup neoslabí struktury budovy. Pokud je otvor v nosné stěně panelového domu proveden s poruchami, určitě to ovlivní provozní vlastnosti a životnost celé výškové budovy. Za takovou nezákonnou přestavbu je majitelům bytů uložena pokuta.

Děrování otvoru v nenosné stěně k jakémukoli smutnému důsledky pro konstrukce budovy samozřejmě nemůže vést. Taková operace je však stále oficiálně považována za přestavbu, a proto vyžaduje registraci. V tomto případě bude nutné provést změny v schématu bytu. To znamená odstranit z výkresu položené dveře a označit nové.

Otvor v nosné stěně panelového domu: přizpůsobení

Jaké konkrétní funkce vykonává jedna nebo druhá zeď v bytě, můžete vidět v diagramu v technickém pasu. Nosné ochranné konstrukce v tomto výkresu budou označeny silnými čarami. Děrování otvoru v nenosné stěně lze provést bez předchozí návštěvy kontrolní organizace. V tomto případě, po skončení práce, budete muset kontaktovat BTI, abyste provedli nezbytné změny v technickém pasu.

Než začnete organizovat otvor v nosné zdi panelový dům, musíte shromáždit všechny potřebné dokumenty a poslat je na bytovou inspekci (pro obytné byty) nebo do prefektury (pro nebytové prostory). Dokumenty k získání povolení k přestavbě v tomto případě budou potřebovat následující:

 • technický list areálu;
 • závěr o možnosti uspořádání otvoru;
 • projekt přestavby;
 • povolení od Rospotrebnadzor, Dez, hasiči.

Stejným způsobem by měl být proveden postup, jako je rozšíření otvoru v nosné stěně panelového domu. Taková operace může samozřejmě také způsobit oslabení konstrukcí výškových budov.

Na koho se obrátit

Závěr o možnosti děrování nového otvoru poskytuje organizace, která kdysi navrhla dům. Pokud taková společnost již neexistuje, můžete kontaktovat jakoukoli jinou společnost podobné specializace, která má příslušnou licenci.

Otvor v nosné zdi

Aby bylo možné získat projekt přestavby, budou muset být inženýři povoláni do domu. Odborníci provedou měření a poskytnou potřebná doporučení týkající se možnosti uspořádání otvoru a vhodného místa jeho umístění.

Odpovědnost

Majitelé bytů někdy propíchnou nové dveře v nosných stěnách panelových domů bez předchozího souhlasu a provedení tohoto postupu. Pokud bude taková nezákonná přestavba v bytě později odhalena, majitelé nemovitostí určitě dostanou pokutu. Částka za neoprávněně provedené dveře v nosné zdi, včetně panelového domu, bude pravděpodobně muset zaplatit malou. Pokud však bytová Komise odhalí skutečnost, že změny provedené v uspořádání bytu byly příčinou oslabení struktur domu, majitelé budou muset vrátit vše na svá místa. To znamená, že peníze na opravu budou v tomto případě zbytečné.

Navíc se může ukázat, že majitel bytu sám o sobě nebude schopen správně napravit důsledky svých vyrážek. V tomto případě bude muset kontaktovat organizaci, která se zabývala návrhem a výstavbou domu. Stavitelé mohou požádat o obnovu zdi velmi velkou částku nebo dokonce odmítnout tuto práci. V druhém případě může být byt ze zákona dokonce nabízen.

Již existující otvor v nosné stěně panelového domu: jak legalizovat

Taková přestavba musí být koordinována předem. Legitimizace již existujícího otvoru-postup je poměrně složitý a časově náročný. V takovém případě se majitelé bytu budou muset obrátit také na projektanta budovy nebo na jakoukoli jinou licencovanou společnost stejné specializace. Dále budete muset dodržovat pokyny dané inženýry. S největší pravděpodobností odborníci zavážou majitele bytu nebo položí otvor v nosné stěně panelu nebo provedou jakoukoli práci na jeho posílení. V každém případě bude pokuta majitelům nemovitostí, kteří provedli nelegální přestavbu, vydána nutně.

Pravidla pro uspořádání otvorů v panelových domech

Taková přestavba se provádí v bytech výškových budov, samozřejmě v souladu s určitými normami. V zásadě není obtížné vytvořit otvor v nosné stěně panelového domu technologicky. Předtím však musíte obvykle provádět poměrně složité výpočty. Nejprve budete muset určit vektor napětí obvodové konstrukce. Tuto práci obvykle provádějí odborníci. Chcete-li však zjistit, zda je taková přestavba vůbec možná a zda stojí za to kontaktovat projektovou organizaci, můžete samozřejmě provést přibližný předběžný výpočet sami. K tomu budete muset použít speciální tabulky nebo speciální online program na internetu.

Jak proříznout otvor ve zdi

Ve většině případů inženýři mimo jiné nařizují majitelům bytů, aby posílili nové otvory v panelových stěnách. Takový postup se spoléhá na použití rohu, například na 100x63x8 mm. Kanál, podle stávajících předpisů, není pro tento účel kategoricky povolen.

Podle SNIP se také spoléhá na uspořádání otvorů ve vzdálenosti nejméně 1 m od sousedních stěn nebo již existujících dveří. Při děrování v žádném případě nemůžete ovlivnit sloupy a sloupy nebo spáry mezi podlahovými deskami, trámy atd.

Šířka dveří v nosných stěnách panelových domů standardního uspořádání podle předpisů nemůže být větší než 90 cm. Pouze v některých případech může bytová Komise udělit povolení ke zvýšení tohoto parametru na 120 cm.

Potřebné nástroje a materiály

Jakmile je získáno povolení od bytové Komise, můžete skutečně začít děrovat zeď. Je samozřejmě lepší svěřit tuto práci odborníkům. Pokud si však přejete vytvořit otvor ve zdi, podle doporučení tohoto inženýra, můžete to udělat sami. Předpisy to stejně nezakazují.

Je však samozřejmě nutné vytvořit otvor ve zdi panelového domu vlastními rukama s přesným dodržováním všech stanovených technologií.

Diamantový disk

Samozřejmě můžete vytvořit otvor v panelové zdi staromódním způsobem. To znamená použít pro tento účel děrovač, kladivo a kladivo. Je však stále lepší utratit trochu peněz a koupit speciální diamantové řezací zařízení k provedení takové práce. Při použití takového nástroje bude řez v celém obrysu otvoru dokonale hladký, což ušetří peníze a sílu na jeho dokončení.

Kromě toho budete muset vařit z nástrojů:

 • ruleta;
 • úroveň;
 • stavební čtverec.

Z materiálů budete potřebovat:

 • cement a písek;
 • tmel;
 • malířský struhadlo;
 • koncovka;
 • nátěr.
Omítka pro konce otvoru

Jak správně propíchnout otvor

S diamantovým řezáním se takový postup provádí snadno a rychle. Než začnete děrovat otvor, musíte samozřejmě na zeď použít označení. Tato práce by měla být prováděna přísně pomocí úrovně budovy nebo ještě lépe pomocí niveliru.

Technologie děrování otvorů v panelových stěnách pomocí diamantového řezání lze použít několik. Nejčastěji jsou však zbytečné části panelů s takovou přestavbou postupně odstraňovány-v malých segmentech, které jsou následně vyjmuty z bytu. V některých případech může být otvor vyříznut a okamžitě zcela v jednom kroku. Při použití této technologie je vzdálený kus zdi několika silami položen nejprve na pneumatiky automobilů. Dále, aby bylo možné vyjmout takto vyříznutý panelový "obdélník" z bytu, je rozbit kladivem nebo kladivem na kousky.

Posílení otvoru

Tento postup při provádění přestavby, jak již bylo zmíněno, by měl být proveden pomocí různých polárních rohů. Kanály pro tento účel nejsou vhodné, protože nejsou příliš těsné k okrajům otvoru. To znamená, že s použitím takového materiálu nebude možné vytvořit poměrně spolehlivé podpěry. Postup posílení otvoru v nosné stěně panelového domu se obvykle provádí následujícím řezem:

 • obarvte roh podle parametrů otvoru;
 • svařovaná pevná výztužná konstrukce ze dvou stojanů a propojek;
 • namontujte rám do otvoru a pevně jej upevněte kotvami.

Pravidla pro montáž výztužné konstrukce

Svařované prvky výztužného rámu pomocí ocelových klínů. Před instalací výztužné konstrukce jsou kovové paty připevněny k podlahové desce domu. Upevnění takových podpěr pod stojany se také spoléhá na kotvy.

Kovový rám

Možnosti dokončení

Propíchnutý a vyztužený otvor v závěrečné fázi musí samozřejmě dát estetický vzhled. Po instalaci rámu z rohů na místo by měly být všechny dutiny mezi ním a panelovou stěnou utěsněny cementovou maltou.

Někdy jsou v nových otvorech v bytech instalovány běžné vnitřní dveře. Ale dost často jsou a prostě jsou ponechány odkryté. Existují pouze dvě možnosti dokončení takových otvorů:

 • standardní-beze změny designu;
 • klenutý-se změnou konfigurace.

V prvním případě je otvor obvykle zakončen bílými PVC panely nebo "dřevem" nebo omítkou. Oba způsoby vám umožní udělat zeď docela estetickou.

Klenutý otvor

Klenuté otvory v nosných stěnách panelového domu (jako v nenosných) jsou obvykle uspořádány v místnostech, když se k jejich dokončení používá GKL. V takových listech je horní část otvoru vyříznuta ve formě oblouku. Zespodu je tato zakřivená část lemována ohnutým pásem hyposcartonu.

Články na téma