Národní vlastnosti: populární tatarská jména

Jak víte, jméno osoby není jen jeho vizitkou, ale také určitým identifikačním znakem, magickou sadou písmen, která odráží charakter a osud člověka. Správně zvolené jméno může nabít energii svého majitele, přinést harmonii a rovnováhu do jeho života, proto pro rodiče je tak důležité brát výběr vážně. V současné době můžete snadno najít interpretaci některého z exotických jmen a vybrat nejvhodnější pro vaše dítě. Naštěstí je počet krásných a eufonických jmen neuvěřitelně vysoký téměř ve všech kulturách a národnostech. Tataři nejsou výjimkou. Nejoblíbenější a nejoblíbenější tatarská jména budou popsána níže.

Původ tatarských jmen

Původ Tatarů

Rozdíl mezi tatarskými jmény a jinými jmény turkických národů je, že jsou kolektivní povahy. V minulých stoletích se tatarská jména skládala z turkických, Arabských a perských slov. Později k nim byla přidána íránská a jiná euroasijská jména. Postupem času se mnoho jmen transformovalo a měnilo a začalo mít kolektivní charakter a neslo v sobě kousek několika kultur a národností.

Není neobvyklé půjčovat si populární evropská jména a poté je modernizovat. Často najdete jméno tak neobvyklé a harmonické ve svém zvuku, že je obtížné najít jeho kořeny. Populární tatarská jména se však poměrně snadno "dešifrují" nalezením jejich přesného významu, což je jedno z nejdůležitějších kritérií při výběru. Stojí za zmínku, co poté revoluce v roce 1917 začala být považována za tatarská jména mnoho cizích jmen, například: Marseille, Clara, Louise, Elvira, Albert, Camilla, atd. d. Na oficiálních národních seznamech však tato nově objevená jména nebyla zahrnuta.

Odkud pochází Popularita jména?

Proč tedy některá jména najdete častěji než ostatní? Proč se zdánlivě s tak bohatou volbou rodiče rozhodnou rozhodnout pro stejná jména? Odkud pocházejí nejoblíbenější tatarská jména? Důvodů může být několik:

 1. Za prvé, častěji než ostatní jsou požadována více eufonická, snadno vyslovitelná a slyšitelná jména. Je mnohem obtížnější vyslovit a zapamatovat si složitou kombinaci písmen, což může nepříznivě ovlivnit sebevědomí člověka v sobě, jeho schopnosti a dovednosti, což ho nutí projevovat plachost častěji než nezbytnou.
 2. Za druhé, je možné si všimnout, že lidé ve stejném věku mají stejná jména častěji než členové různých generací. To lze vysvětlit popularitou určitých mediálních osobností v době narození dítěte, častou zmínkou o jménu v médiích. Tatarská jména se stávají populárními po vydání seriálů nebo filmů s milovanými postavami.
 3. Zatřetí, stejně jako ve všech oblastech života, metoda "ústní slovo"často funguje při výběru jména pro dítě. Proto děti známých rodin často nesou stejná jména.
 4. Skutečně národní starověká jména budou vždy prioritou.
Dětský modelový soubor

Populární mužská tatarská jména

Mezi muži jsou jména záviděníhodná: Amir - "velící, šéf", Timur - "železný" a Karim - "Velkorysý, ušlechtilý, milosrdný" - získání rostoucího počtu následovníků. Kromě těchto tří nejlepších jsou požadována následující jména:

 • Aidar - "lunární";
 • Airat - "drahý, úžasný";
 • Damir - "svědomí, mysl";
 • Ravil - "dospívající, mladý muž";
 • Ramil - "kouzelný".
 • Oslava Sabantuya

  Populární tatarská jména pro dívky

  Ve srovnání s mužskými se výběr populárních ženských jmen velmi liší. Jak to není překvapivé, statisticky žádné tatarské ženské jméno nemělo vedoucí pozici déle než tři roky. Výjimkou je pouze jméno Azalea. Navzdory "nestálosti" však stále existuje přibližný seznam nejčastěji vybraných jmen tatarských rodičů pro jejich dcery:

  • Azalka - "věčné nebo nekonečné";
  • Amin - "čestná a věrná";
  • Alphia - "úplně první, žijící tisíc let";
  • Ralina - "slunko";
  • Ramila - "kouzelná, zázračná";
  • Rania - "krásná, květina";
  • Regina - "carevna";
  • Rezeda - "modrá květina";
  • Elsa - "věrná Bohu".

  Jedinečnost tatarského lidu

  Mešita Kul-Sharif v Kazanském Kremlu

  Tataři jsou úžasní lidé, kteří kombinují velkou sílu a sílu, kterou dostali od vzdálených a slavných předků. Východní moudrost v rozhodování a schopnost přizpůsobit se okolnostem činí z členů této národnosti skvělé řečníky, organizátory a duchovní. Velké množství Tatarů se stává slavnými zpěváky a tanečníky, představiteli světa divadla a filmu.

  Historie tatarských jmen je také mnohostranná, tkaná různými kulturami a trendy, minulostí a moderností. Jména mnoha celebrit podle sluchu většiny současníků. Ale ve skutečnosti, bez ohledu na jméno osoby, ať už je to populární tatarské jméno nebo vzácné a jedinečné, je mnohem důležitější, jak se k němu nositel vztahuje, jak ctí kulturu a tradice, jak respektuje předky, kteří mu dali slavné jméno.

  Články na téma