Burda je co to je? Výklad slova

Co je to "Burda"? Jaký je výklad tohoto slova? Toto podstatné jméno spadá do moderní řeči, ale ne každý může určit jeho lexikální význam. Tento článek pojednává o interpretaci slova "Burda". Je také uvedena jeho etymologie, jsou uvedeny příklady vět a synonyma.

Etymologie slova

Odkud pochází podstatné jméno "Burda"? Nebo je to původně ruské? Burda je vypůjčené slovo. Jazykovědci se stále nemohou shodnout na svém původu.

Je považován za vypůjčený z tatarského jazyka. A v tatarském je to podstatné jméno z turečtiny (bur-turn). V tomto ohledu však neexistuje shoda.

Někteří etymologové zkoumají spojení ruského podstatného jména "Burda" s Českou Burdou. Jeho překlad — "nepokoje" buď "nesvár".

Mnoho Rusů zná německý časopis "Burda Moden". V tomto případě se slovo nijak nepřekládá. Je to jen příjmení zakladatele časopisu a jmenovala se Anna Burda.

Burda šedá

Lexikální význam

Znát význam slova "Burda", stojí za to nahlédnout do vysvětlujícího slovníku. Zde je interpretace této jazykové jednotky.

Burda se nazývá zakalená a tekutá polévka, jídlo nebo nápoj bez chuti. Slovo má nesouhlasný odstín. Použitelné v mluveném stylu řeči.

Stojí za zapamatování, že podstatné jméno "Burda" odkazuje na ženský rod, jak naznačuje konec "-a". Může mít také množné číslo — "burdové". Mění se podle případů.

Příklady vět

Aby lexikální význam slova "Burda" pevně zakořeněné v paměti, můžete vytvořit několik vět. Musí však být v konverzačním nebo (což se zřídka stává) uměleckém stylu.

  1. Nebudu jíst tu nechutnou burdu nechutné zelené.
  2. Nápoj připomínal ošklivou burdu, na kterou je dokonce nepříjemné se dívat.
  3. Dívka se snažila vařit lahodně, ale vždycky dostala burdu, kterou ani psi nejedli.
Burda ve sklenici

Synonyma pro podstatné jméno

Burda je specifické slovo, které lze použít pouze v určitých řečových situacích. Toto podstatné jméno lze nahradit synonyma.

  1. Chowder. Nemám rád polévku, která vypadá spíš jako smetí.
  2. Balanda. Když jsem se nadechl bez chuti, zvedl jsem se ze stolu a oholil se do práce.
  3. Brandachlist. Do sklenice jsem nalil takový ošklivý brandahlist, že jsem ho okamžitě chtěl nalít do koše.

Pokud jde o výslovnost slova "Burda", pak stres stojí na poslední slabice, na samohlásku "a". Toto podstatné jméno má nesouhlasný odstín. Používá se hlavně v hovorovém stylu řeči.

Články na téma