Mužný je ... Interpretace a význam slova

Jste schopni odvážného činu? Například sundat kotě ze stromu nebo zachránit osobu z hořícího domu. Na tuto otázku je samozřejmě těžké odpovědět. Možná jste se nikdy nesetkali se situacemi vyžadujícími extrémní odvahu. Někteří lidé ani nevědí, že jsou schopni odvážného činu.

Tento článek pojednává o přídavném jménu "mužný". Patří do mužského rodu. Začněme interpretací tohoto slova.

Pozitivní vlastnost

Chcete-li přesně vědět, jaký výklad má adjektivum "mužný", stojí za to konzultovat vysvětlující slovník. Uvádí lexikální význam slova "mužný". Je to ten, kdo má odvahu demonstrovat odvahu (podle Ozhegovova slovníku).

Abychom přesně pochopili, co znamená přídavné jméno "mužný", musíte se vypořádat s interpretací podstatného jména "odvaha". Tak se nazývá přítomnost ducha během nebezpečí. Když se člověk neztratí a nespustí ruce, ale přemýšlí a činí logická rozhodnutí.

Odvážný záchranář

Příklady vět

Připnout lexikální význam slova "mužný", doporučuje se vypracovat několik návrhů. Za zmínku stojí, že toto přídavné jméno má kladný význam. To znamená, že je to lichotivá charakteristika vyjadřující souhlas.

  • Mužný chlapec vytáhl svou babičku z hořícího domu.
  • Vězte, že si vaše mužné činy budou vždy pamatovat.
  • Pouze mužní lidé jsou schopni změnit svůj život v pohodě.
  • Jeden odvážný záchranář se vrhl do ledové vody a zachránil utonulého.
  • Odvážní hasiči jsou hodni úcty, jsou to skuteční hrdinové naší doby.
Odvážný hasič

Výběr synonym

Přídavné jméno mužný má několik slov s podobnou interpretací. Najdete je ve slovníku synonym.

  • Odvážný. Obdivuji vás, jste opravdu statečný člověk, kterého musíte respektovat.
  • Odvážný. Odvážní hasiči hasili do pěti hodin dutou budovu.
  • Statečný. Jeden statečný chlapec zachránil psa.
  • Nebojácný. Pouze nebojácný člověk se může obětovat za záchranu svého bližního.
  • Neohrožený. Tento občan byl skutečně neohrožený, směle se podíval do očí smrti.

Tato synonyma mohou nahradit slovo "mužný". To je vyžadováno, když je přídavné jméno několikrát uvedeno v jednom textu. Obecně se doporučuje seznámit se se slovníkem synonym. Jsou zde shromážděny řečové jednotky s podobným lexikálním významem. Obohacují řeč a činí ji zajímavější.

Články na téma